25.9.2013

Tři způsoby, jak na každodenní misii | 2 min

Jak tedy může průměrný následovník Krista být na misi každý den?

Tři způsoby, jak na každodenní misii | 2 min

Charles Spurgeon jednou řekl: „Každý křesťan je buďto misionář, nebo podvodník“. To jsou poněkud silná slova, ale poukazují na důležité poselství. Většina moderních křesťanů si pod pojmem misionář představí člověka, který opustil svůj domov, aby jinde sdílel evangelium. Podle této definice jsou misionáři vybraní jedinci, kteří se vzdali všeho, aby sloužili Bohu. Občas se vrací domů, aby v neděli ve sboru ukázali prezentaci o své práci. Toto pojetí misionáře není nutně nepravdivé, ale je limitující a neúplné. Ve skutečnosti je v Písmu jasně napsáno, že každý následovník Krista je na misi. Být misionářem není práce odborníka, ale součást vlastní identity každého Kristova následovníka.

Jak tedy může průměrný následovník Krista být na misi každý den? Zkuste začít s těmito třemi oblastmi:

 1. Místo, kde žiješ

Každý z nás žije na určitém místě, obklopený dalšími lidmi. Bydlíme v bytech, domech, na kolejích… A pokud nežijete v křesťanské komunitě, pak jste obklopeni lidmi, kteří nemají skutečný vztah se Stvořitelem. Pokud je Bůh dostatečně svrchovaný na to, aby tě postavil na místo, kde žiješ, není taky dostatečně mocný, aby pohnul srdcem těch kolem tebe? Je pravděpodobné, že jsi jediným člověkem na misi v celém tvém sousedství. Znáš své sousedy? Pokusil ses s nimi setkat? Skvělý způsob, jak začít misijní život, je poznávat lidi kolem sebe. Buď přístupný, pozorný, milý a soucitný. Možná tě překvapí, jak se začnou objevovat příležitosti ke sdílení evangelia.

2. Životní poslání (práce nebo škola)

Ať už miluješ své zaměstnání, nebo tam jen přežíváš, pravděpodobně se dostáváš do kontaktu s dalšími lidmi. Je možné, že jsi jediným obrazem Krista, který tví zákazníci, zaměstnanci, pacienti nebo spolupracovníci kdy uvidí.

Pokud je Bůh dostatečně svrchovaný na to, aby tě postavil do tvého zaměstnání, není taky dostatečně mocný, aby pohnul srdcem těch, se kterými pracuješ? Jsi na misi ve svém pracovním prostředí. To neznamená, že budeš každému ve své práci otloukat Bibli o hlavu. Tvrdě pracuj a jednej čestně. Hledej příležitosti, kdy se můžeš ukázat jako milující a starostlivý. Vnímej se jako misionář ve svém pracovním světě. Časem uvidíš, jak ti Bůh dává příležitosti zvěstovat evangelium ve tvé práci.

3. Volný čas a zábava

Několik let jsem v místní tělocvičně hrával třikrát týdně basketbal, převážně s nevěřícími. Během toho, co jsem zakládal nový sbor, to bylo skvělé místo pro poznávání nevěřících a k rozhovorům o evangeliu. Časem jsem si uvědomil, že to nebylo jen o basketbalu, ale že jsem byl na tomto místě na misi. Žít na misi obnáší dělat to, co máš rád, ale se záměrem šířit evangelium. Co máš rád? Jaké jsou tvé koníčky? Užívej si je se záměrem sdílet při nich evangelium.

Jak začít tam kde žiješ, pracuješ a bavíš se? Tady jsou tři jednoduché kroky

1.Vnímej se jako misionář

I drobná změna toho, jak sám sebe vnímáš, ti umožní vidět všechny sociální interakce z jiného úhlu. Opakuj po mě: „Jsem na misi“.

2.Každodenně se modli za jednoho člověka

Dej si závazek modlit se za člověka z tvého okolí, práce nebo volnočasové aktivity. Napiš si jméno tohoto člověka někam, kde ho budeš mít denně na očích.

3.Uvažuj dlouhodobě

Nespěchej ve snaze splnit nějaké uměle vytyčené cíle. Buď přítomný v životě nevěřících, může to být běh na dlouhou trať.

Jak můžete nejlépe využít tento zdroj?

  1. Požádejte Ducha Svatého, aby vám dal moudrost a vhled, co z tohoto zdroje použít nebo aplikovat a jak. Pak to proveďte.
  2. Sdílejte tento zdroj s ostatními, o kterých si myslíte, že je toto povzbudí a vybaví.
  3. Přečtěte si tento zdroj s někým (partnerem, přáteli, týmem, studenty, pastorem) a diskutujte o tom.
  4. Použijte tento zdroj k přípravě jednoho nebo více zamyšlení, kázání, seminářů, workshopů nebo lekce pro skupinku vaší mládeže nebo církve.

Photo by Aaron Blanco Tejedor on Unsplash

Doporučené čtení

Víš o dalších zdrojích pro službu?

Máš know-how vedení mládeže, které funguje? Znáš materiály, které stojí za to? Sdílej je s námi.
Všechny zdroje, které tady najdeš jsou přidány na doporučení dalších vedoucích. Tak se poděl o ty své a pomoz ostatním mládežím v jejich rozvoji.

Přidat zdroje