22.11.2020

Podobenství o ztracené ovci

Bible je kniha, která více než kterákoli jiná ovlivnila západní civilizaci a kterou denně otvírají miliony lidí, aby v ní hledali poznání Boha a moudrost pro život. Jak ale této staré a složité knize rozumět?

Podobenství o ztracené ovci

Bible je kniha, která více než kterákoli jiná ovlivnila západní civilizaci a kterou denně otvírají miliony lidí, aby v ní hledali poznání Boha a moudrost pro život.

Jak ale této staré a složité knize rozumět?

Předkládaná učebnice vznikla jako materiál ke kurzu biblické interpretace, který se vyučuje na Evangelikálním teologickém semináři v Praze.

Na příkladu Ježíšova podobenství o ztracené ovci v Lukášově evangeliu provází čtenáře jednotlivými kroky, které jsou důležité pro pochopení biblického textu v dobovém a literárním kontextu.

Učí jej klást si nad textem správné otázky a hledat na ně odpovědi. Pomáhá odhalovat strukturu textu, kontext, význam slov, dobové a intertextuální souvislosti. Dává základy práce s překlady. Počítá přitom s českým čtenářem, který nepracuje s textem v originálním jazyce a má k ruce pouze běžně dostupné pomůcky.

Odkaz na brožuru

Jak můžete nejlépe využít tento zdroj?

  1. Požádejte Ducha Svatého, aby vám dal moudrost a vhled, co z tohoto zdroje použít a jak. Pak to proveďte.
  2. Sdílejte tento zdroj s ostatními, o kterých si myslíte, že je toto povzbudí a vybaví.
  3. Přečtěte si tento zdroj s někým (partnerem, přáteli, týmem, studenty, pastorem) a diskutujte o tom.
  4. Použijte tento zdroj k přípravě jednoho nebo více zamyšlení, kázání nebo lekce pro skupinku vaší mládeže nebo církve.

Doporučené čtení

No items found.

Víš o dalších zdrojích pro službu?

Máš know-how vedení mládeže, které funguje? Znáš materiály, které stojí za to? Sdílej je s námi.
Všechny zdroje, které tady najdeš jsou přidány na doporučení dalších vedoucích. Tak se poděl o ty své a pomoz ostatním mládežím v jejich rozvoji.

Přidat zdroje