30.7.2022

Domácí skupinka otevřená nevěřícím | 2 min

Jak z domácí skupinky udělat přívětivé místo i pro vaše nevěřící přátele? Přesně tuto otázku jsme si začali klást před několika měsíci, kdy jsme jako skupinka po zhruba 2 letech fungování začali pociťovat určitou pohodlnost. Pokud jako domácí skupinka čelíte podobné výzvě, ráda bych s vámi sdílela naší zkušenost.

Domácí skupinka otevřená nevěřícím | 2 min

Jak z domácí skupinky udělat přívětivé místo i pro vaše nevěřící přátele? Přesně tuto otázku jsme si začali klást před několika měsíci, kdy jsme jako skupinka po zhruba 2 letech fungování začali pociťovat určitou pohodlnost. Pokud jako domácí skupinka čelíte podobné výzvě, ráda bych s vámi sdílela naší zkušenost. 

Rozhodli jsme se, že zhruba jednou za dva měsíce uděláme neformální skupinku, kam pozveme své nevěřící přátele. Myšlenka byla jednoduchá: prostě spolu strávit čas a pokud to bude vhodné, pozvat na skupinku. Byla to pro nás výzva, jelikož to vyžadovalo určité úsilí a možná několik trapných rozhovorů. Nicméně nás to donutilo opravdu se zamyslet nad tím, jestli v našem okolí není někdo, pro koho by právě takové prostředí mohlo být velmi zdravé. Na první takové setkání jsme vyrazili na bowling a k našemu překvapení přišlo asi 7 našich přátel, kteří buď nikdy nebyli v církvi, nebo z církve odešli po špatné zkušenosti. Byli jsme téměř v šoku z jejich pozitivní reakce a cítili jsme se velmi povzbuzeni. Ukázalo se, že někteří z nich se cítí v životě osaměle a nemají žádnou partu, proto velmi ocenili naše pozvání. Na další setkání jsme vyrazili o několik týdnů později na kulečník, kam přišlo o něco méně hostů, někteří z těch, co byli minule, ale někteří úplně noví. O několik týdnů později se naše skupinka rozrostla o nového člena, kterého jsme oslovili díky těmto speciálním událostem. Jako skupinka jsme od té doby měli několikrát možnost modlit se za některé z našich přátel, se kterými jsme se setkali, a kteří se nacházeli v těžkých životních situacích. Mohli jsme vidět, jak Bůh prakticky vyslýchá naše modlitby, ale zároveň jsme i my mohli prakticky posloužit mnohým z nich a ukázat tak na Krista. 

Neformální program domácí skupinky je často mnohem lépe přijatelný pro nevěřící lidi než samotná návštěva církve. Obzvlášť pro ty, kdo mají s církví negativní zkušenost. Pokud jsou takoví lidé ve vašem okolí, nebojte se k nim udělat první krok. Možná právě vaše skupinka může být cestou k uzdravení starých ran. Pro vedoucí domácích skupinek může takovýto program představovat také úlevu v plánování jednotlivých setkání a přípravách programu na každý týden. Jako skupinka můžete společně modlitebně bojovat za své nevěřící přátele, vidět, jak Bůh prakticky jedná v jejich životech a zároveň i přemýšlet nad tím, jak jim dál sloužit.

Jak můžete nejlépe využít tento zdroj?

  1. Požádejte Ducha Svatého, aby vám dal moudrost a vhled, co z tohoto zdroje použít a jak. Pak to proveďte.
  2. Sdílejte tento zdroj s ostatními, o kterých si myslíte, že je toto povzbudí a vybaví.
  3. Přečtěte si tento zdroj s někým (partnerem, přáteli, týmem, studenty, pastorem) a diskutujte o tom.
  4. Použijte tento zdroj k přípravě jednoho nebo více zamyšlení, kázání nebo lekce pro skupinku vaší mládeže nebo církve.

Photo by Toa Heftiba on Unsplash

Doporučené čtení

Víš o dalších zdrojích pro službu?

Máš know-how vedení mládeže, které funguje? Znáš materiály, které stojí za to? Sdílej je s námi.
Všechny zdroje, které tady najdeš jsou přidány na doporučení dalších vedoucích. Tak se poděl o ty své a pomoz ostatním mládežím v jejich rozvoji.

Přidat zdroje