1.1.2014

Knižní most — Věk příležitosti — Biblický průvodce pro výchovu dospívajících

Tato kniha pomáhá rodičům rozpoznat a vyrovnat se s osobními hříchy, jež jsou překážkou vzájemného vztahu s dítětem a Bohem. Rodiče tak mohou efektivněji využít boží slovo během složitého období dospívání a zaměřit se na základní roli rodičovství, přičemž mohou svým dětem pomoci otevřít se Bohu.

Knižní most — Věk příležitosti — Biblický průvodce pro výchovu dospívajících

„V kostce“…

Tato kniha pomáhá rodičům rozpoznat a vyrovnat se s osobními hříchy, jež jsou překážkou vzájemného vztahu s dítětem a Bohem. Rodiče tak mohou efektivněji využít boží slovo během složitého období dospívání a zaměřit se na základní roli rodičovství, přičemž mohou svým dětem pomoci otevřít se Bohu.

Hlavní myšlenky…

Období dospívání dává skvělé příležitosti k nasměrování dětí. Hříchy přítomné v životě rodičů však brání plnému využití těchto příležitostí. Boží úmysly spočívají v tom, že se děti naučí nejzákladnější principy života v kontextu rodiny: jak je vše spojeno s Bohem, jak milovat jeden druhého a jak žádat Ježíše o odpuštění za naše hříchy.

Rodiče potřebují své děti nasměrovat tak, aby během komplikovaného období dospívání nalezly v Ježíši naději. Dospívající děti mají tendenci zaměřovat se na vzhled, materiální věci a přijímání člověka skupinou. Mnohem hlubší podstatu však představuje vnitřní duchovní boj, jenž se odehrává v jejich srdcích. Rodiče jsou tu proto, aby pomohli svým dospívajícím dětem rozeznávat vnější negativní vlivy, vést je tak, aby dokázaly v konkrétních situacích aplikovat slovo boží a aby díky vlastní moudrosti uspěly v náročných situacích, do něž je okolní prostředí staví a uměly si vytvořit vlastní názor a přesvědčení.

Rozhodujícím úkolem pro rodiče je rozvíjet u dospívajících dětí upřímnou touhu po poznání, lásce a uctívání Boha. Rodiče by měli dospívajícím dětem pomoci nalézt oblasti, na nichž je třeba pracovat ještě předtím, než opustí rodné hnízdo. K tomu je zapotřebí, aby rodiče s dětmi neustále hovořili, a vedli je tak k pokání a naději.

Neustálé sekýrování vytváří bariéru ve vztazích. Jasně sdělené důsledky nevhodného jednání vám naproti tomu umožní udržet si s dětmi blízký vztah.

Kroky, které můžete podniknout…

Nalezněte vzory uvedené v kapitole 2, které jsou pro vás jako rodiče důležité: útěcha, úcta, uznání, úspěch a ovládání.

Jděte za svým dítětem, vyzpovídejte se ze svých hříchů, a odstraňte tak překážky, které brání vašemu vzájemnému vztahu.

Dejte dítěti čas, abyste zjistili jeho názory na konkrétní situace, s nimiž se během puberty potýká a najděte způsob, jak v dané situaci použít slovo boží.

Přečtěte si negativní postoje dospívajících v kapitole 9 (relativismus, individualismus, přecitlivělost, prezentismus – přeceňování přítomnosti, materialismus, nezávislost a obětování se) a zjistěte, co z toho je vlastní vašemu dítěti a jaké alternativy k tomu naleznete v bibli.

Jak kniha ovlivnila mé rodičovství…

Pomohla mi pojmenovat vlastní hříchy, které bylo třeba vynést na světlo v době, kdy se mé děti přiblížily k pubertě. Pomohla mi najít si čas promluvit si s mými dětmi, zjistit o čem přemýšlejí a s čím se potýkají a zaměřit se na zásadní priority v mém rodičovství, tj. aby děti našly v Bohu porozumění.

Jak můžete nejlépe využít tento zdroj?

  1. Požádejte Ducha Svatého, aby vám dal moudrost a vhled, co z tohoto zdroje použít nebo aplikovat a jak. Pak to proveďte.
  2. Sdílejte tento zdroj s ostatními, o kterých si myslíte, že je toto povzbudí a vybaví.
  3. Přečtěte si tento zdroj s někým — partnerem, kamarády, týmem, dobrovolníky, studenty, rodiči, pastorem — a diskutujte o tom.
  4. Použijte tento zdroj k přípravě jednoho nebo více zamyšlení, kázání, seminářů, workshopů nebo lekce pro skupinku vaší mládeže nebo církve.

Autor: Paul David Tripp

Rok vydání: 1997

Vydavatel: P&R Publishing

Počet stran: 293

Webová stránka autora: http://www.paultrippministries.org

Jazyk vydání: anglický

Původně zveřejněno online zde.

Photo by Patrick Buck on Unsplash

Doporučené čtení

Víš o dalších zdrojích pro službu?

Máš know-how vedení mládeže, které funguje? Znáš materiály, které stojí za to? Sdílej je s námi.
Všechny zdroje, které tady najdeš jsou přidány na doporučení dalších vedoucích. Tak se poděl o ty své a pomoz ostatním mládežím v jejich rozvoji.

Přidat zdroje