1.1.2022

Co je to „chytlavá víra“ a jak ji vybudovat? | 2 min

„Chytlavá víra“ je účinná strategie, která ukazuje rodičům a vedoucím pracovníkům, jak aktivně povzbuzovat duchovní růst mladých lidí, aby s nimi zůstal až do dospělosti a umožnil jim rozvinout živou a trvalou víru.

Co je to „chytlavá víra“ a jak ji vybudovat? | 2 min

Co je to „chytlavá víra“?


„Chytlavá víra“ je účinná strategie, která ukazuje rodičům a vedoucím pracovníkům, jak aktivně povzbuzovat duchovní růst mladých lidí, aby s nimi zůstal až do dospělosti a umožnil jim rozvinout živou a trvalou víru.

 

Dát maturantům „absolventskou Bibli“  a doufat v to nejlepší prostě nestačí. Přibližně 50 % všech mladých lidí přestane chodit do kostela poté, co dokončí střední školu, a to není dobrá zpráva. Ale neztrácejme naději - výzkumy ukazují, že rodiče jsou jedním z hlavních faktorů ovlivňujících víru svých dětí.

 

Chytlavá víra je inovativní, na výzkumu založené a v praxi odzkoušené hnutí vytvořené k tomu, aby vybavilo rodiče a vedoucí pracovníky nápady a postřehy, jak dát základ trvalé víry dětem a mladým lidem. Díky šesti letům výzkumu Fullerova institutu mládeže s více než 500 mladými lidmi, 100 sbory a 50 rodinami, je naše Chytlavá víra „povinná četbou“ pro sbory a rodiny, které touží nasměrovat mladé lidi k víře na celý život.

 

Nikdy není příliš brzo nebo příliš pozdě na to začít rozvíjet víru, která trvale roste a přetrvává.

Podklady k Chytlavé víře (blogy, podcasty, knihy, osnovy a školení) nabízejí teologický rámec s celou řadou praktických nápadů týkajících se vztahů i programů, které pomohou rozvíjet trvalou víru mladých lidí.

 

Co utváří Chytlavou víru?


Mezigenerační vztahy

Přestože jednotlivé generace žijí a fungují trochu odděleně, a to i v našich sborech a obecně v naší kultuře, každý mladý člověk má obrovský prospěch z toho, když je obklopen skupinou pěti dospělých. Říkáme tomu nové pravidlo 5:1.

Celé evangelium

Mnoho mladých vnímá víru podobně jako kabát: něco, co si mohou v závislosti na okolnostech nasadit a sundat. Snažíme se u studentů rozvinout hlubší porozumění evangeliu, které integruje víru do všech oblastí života.

 

Spoluúčast rodin

Výzkum ukazuje, že rodiče jsou hlavními „influencery“, pokud jde o spiritualitu mladých lidí – ano, i náctiletých. Pomáháme vedoucím pracovníkům hledat nové způsoby, jak spolupracovat s rodiči a jak je vybavit nástroji, kterými mohou ve svých rodinách rozvíjet trvalou víru.

 

Bezpečný prostor pro pochyby

Pochyby nejsou pro víru toxické, zato mlčení ano. Mladí nechtějí jen strohé odpovědi na své složité otázky, touží o věcech diskutovat. Nabízíme nástroje a školení na vedení těchto diskuzí, které posilují víru všech zúčastněných.

Jak můžete nejlépe využít tento zdroj?

  1. Požádejte Ducha Svatého, aby vám dal moudrost a vhled, co z tohoto zdroje použít nebo apikovat a jak. Pak to proveďte.
  2. Sdílejte tento zdroj s ostatními, o kterých si myslíte, že je toto povzbudí a vybaví.
  3. Přečtěte si tento zdroj s někým (partnerem, přáteli, týmem, studenty, pastorem) a diskutujte o tom.
  4. Použijte tento zdroj k přípravě jednoho nebo více zamyšlení, kázání, seminářů, workshopů nebo lekce pro skupinku vaší mládeže nebo církve.

Photo by Matthew Brodeur on Unsplash

Doporučené čtení

Víš o dalších zdrojích pro službu?

Máš know-how vedení mládeže, které funguje? Znáš materiály, které stojí za to? Sdílej je s námi.
Všechny zdroje, které tady najdeš jsou přidány na doporučení dalších vedoucích. Tak se poděl o ty své a pomoz ostatním mládežím v jejich rozvoji.

Přidat zdroje