1.1.2021

Jak moudře a efektivně zapojit studenty do služby mládeže | 16 min

Když ve službě dosáhneme určité pravidelnosti a věci jedou tak, jak mají, přijde chvíle, kdy začneme snít o mladých vedoucích. Sníme o malém týmu zodpovědných a zavázaných mládežníků, kteří zůstanou sjednocení a soustředění celý školní rok. Mládežníci v tomto týmu jsou skvělí, rádi s nimi trávíme čas a jsou učenliví. Sledovat mladé lidi, jak rostou, nám dodává energii a pohání naši vlastní vášeň pro to, co děláme. Někdy se díky tomu naše práce dokonce zdá lehčí. Když nastane čas rozloučit se s těmito mládežníky a vyslat je na vysokou školu, stanou se z nich (samozřejmě) vedoucí, kteří žijí naplno pro Krista.

Jak moudře a efektivně zapojit studenty do služby mládeže | 16 min

SEN O VEDOUCÍCH STUDENTECH

Když ve službě dosáhneme určité pravidelnosti a věci jedou tak, jak mají, přijde chvíle, kdy začneme snít o mladých vedoucích. Sníme o malém týmu zodpovědných a zavázaných mládežníků, kteří zůstanou sjednocení a soustředění celý školní rok. Mládežníci v tomto týmu jsou skvělí, rádi s nimi trávíme čas a jsou učenliví. Sledovat mladé lidi, jak rostou, nám dodává energii a pohání naši vlastní vášeň pro to, co děláme. Někdy se díky tomu naše práce dokonce zdá lehčí. Když nastane čas rozloučit se s těmito mládežníky a vyslat je na vysokou školu, stanou se z nich (samozřejmě) vedoucí, kteří žijí naplno pro Krista.

Realita ale vypadá jinak…

 • Studenti jsou zaneprázdněnější než kdykoliv předtím. Rychle se zavážou k něčemu, od čeho stejně rychle utečou - hlavně, když jim to přijde těžké.
 • Nároky rodičů jsou příliš vysoké. Když přijde na jejich dítě, chtějí všechny slibované výhody vedení, hlavně, když jim to pomůže dostat dítě na vysokou školu. Každá překážka či těžkost je ale v jejich očích chybou - vaší chybou.
 • Znamenití vedoucí (dobrovolníci) jsou vzácní. Dospělí, kteří dokážou budovat vztahy s mládežníky nejsou všude. Když už takové najdeme, zjistíme, že už slouží na několika různých místech (ať už vně nebo mimo vaši mládežnickou službu). To v podstatě znamená, že budování mladých vedoucích je jen na vás.
 • A nakonec, jak v našich snech tak i v realitě je to všechno mnohem těžší a nákladnější než kdybychom všechno udělali sami.

Když se sny stanou realitou

Než mě nazvete zabijákem snů, rád bych nabídnul trochu naděje. Použil jsem několik velkolepých výroků. Ať už jsou pravdivé celé nebo jen zčásti, vést a udržet tým mladých vedoucích je dnes mnohem těžší než kdykoliv jindy. Vyžadovat po mládežnících závazek na celý školní rok je skoro směšné, když vezmeme v potaz jejich hudební, sportovní, či jakékoliv další kroužky a závazky. Naštěstí existuje mnoho způsobů, kterými mládežníci mohou růst ve vedoucí: týmy, vztahy s mentory, projekty a malé skupinky. Existuje také mnoho míst, kde ve vedoucí rostou: od místnosti ve sboru, přes auta a autobusy, když se někam jede, až ke kavárnám.

Tak co kdybychom si nechali výsledky našich snů a aplikovali je na realitu naší situace?

Výsledky snů: Mládežníci, kteří jsou budováni a formováni do sebejistých, čas a zkušenosti zrcadlí Krista

+

Nová realita: Zaneprázdnění mládežníci zavalení závazky, kteří nemají výdrž na těžké připravených a zakořeněných vedoucích, kteří věci. Dospělí vedoucí, kterým chybí pomoct mládežníkům stát se vedoucími.

Co tím myslím je tohle: co kdyby budování nových vedoucích v mládeži nebyl prostě další program, který přidáme do služby mládeže a kterému musíme věnovat čas v našich už tak přeplněných diářích, ale něco, co zakomponujeme do toho, co už děláme? Není to jedna část dortu, ale ingredience, kterou nacházíme v dortu celém. Už děláme bohoslužby, chvály, výlety, misie, atd. Možná by všechny tyhle věci byly ještě lepší s několika vedoucími mládežníky. Nechápejte mě špatně, nesnažím se navrhnout, že celou službu mládeži odevzdáme mládežníkům a budeme doufat, že to dobře dopadne. Ale navrhuji, abychom vychovávali vedoucí mládežníky v různých oblastech služby tak, aby měli pocit vlastnictví a konec konců si také (při)vlastnili svou víru.

NOVÁ DEFINICE ROLE VEDOUCÍHO MLÁDEŽE

Zakomponování rozvoje mladých vedoucích do celé služby je vlastně jen docela malá změna. V minulosti by šlo o programovou změnu - než takový tým mladých vedoucích mohl vůbec začít sloužit, byl vyžadován rozpočet, několik schůzí a oficiální program. Pokud ale mladé vedoucí začleníme do běhu služby tak, jak je, s vedoucími, které už máme, pak se největší změna odehraje ve vás. Vaše role se změní a stane se méně o uskutečnění programů (i když ty nadále běží) a více o učednících, kteří jsou jich součástí.

Zamysleme se nad tím jinak. Každé řemeslo má svůj proces učení. Zedníkem se člověk nestane jen tak z ničeho nic. Nováček vše nepostaví podle plánu hned v první den. Namísto toho začne dlouhý proces učení. Část tohoto procesu je o výcviku dovedností, ale většina je o vyučení. Zodpovědnost stavby spadá na zkušeného zedníka, který je odborníkem, ale součástí jeho práce je také vycvičit v řemesle nového učedníka. Někdy je to těžké (to víme my všichni, kteří už jsme se někdy pokusili o výcvik mladých vedoucích). Jindy si ale může zkušený odborník opravdu odpočinout, protože ví, že za něj pracuje dobře vycvičený učedník, na kterého se může spolehnout. Navíc si učedník procvičuje, jaké to je mít konečnou zodpovědnost.

Jako odborný vedoucí mládeže je vašim úkolem vybudovat službu mládeži ve vaší místní církvi. Co kdyby ale vaše role a role dospělých vedoucích zahrnovala učení mladších vedoucích: budování jejich dovedností, předávání zodpovědnosti, učednictví a pomoc s věcmi, které ještě předtím nikdy nedělali? Ta nejlepší místa, kde mladé vedoucí učit, jsou všude kolem: mládežnická klubovna ve sboru, chválící skupina, kuchyň, skupinové hry, nebo třeba letní misijní výjezd. Jakákoliv část služby mládeži se může využít jako laboratoř pro vedoucí, ve které budujeme mladé učedníky.

LABORATOŘ PRO VEDOUCÍ

Zavzpomínejte si na laboratoře, které jste zažili ve škole. Jejich záměrem bylo dát vám prostor vyzkoušet nové věci a potvrdit určitou hypotézu. V laboratoři jsou studenti vyzváni k riskujícím pokusům a nevadí, když udělají chybu. Je také vždy přítomen nějaký učitel či dospělý člověk, který napomáhá, dotazuje se na otázky, na které je těžké odpovědět, dohlíží, aby laboratoř nevybuchla, a uzavírá hodinu tím, že malý experiment, na kterém jste pracovali shrne do učení o něčem mnohem větším. Ve službě mládeži sice nemáme vědecké nebo školní laboratoře, ale máme laboratoře pro vedoucí.

Propásnutá příležitost

Nejspíš už ve své službě nějaké ty laboratoře pro vedoucí máte a mládežníci slouží v různých kapacitách jak vně tak i mimo vaši službu. Někteří z nich možná pomáhají vést letní tábor pro děti nebo jsou součástí chválící skupiny. Jsou ochotní sloužit a vstupují do rolí, které mají obrovský potenciál rozvoje jejich vedoucích schopností.

Nicméně pro většinu mládežníků jsou to všechno propásnuté příležitosti. Sice investují svůj čas do něčeho, co opravdu napomůže letnímu táboru nebo bohoslužbám, naučí se zodpovědnosti a co to znamená být součástí fungující organizace… Možná se dokonce naučí druhým lépe naslouchat, řídit se podle daných instrukcí, nebo být lepším hudebníkem. Ale bez určitého záměru se nenaučí tomu, co to znamená být vedoucím.

Chtěl bych vám ukázat způsob, jakým můžete laboratorní učení se vedení převést do životů svých mládežníků skrze aktivity, kterých už jsou součástí.

Jako příklad si vezmeme letní tábor pro děti. Můžeme mládežníky poprosit o pomoc a dát jim příležitost procvičit si své “služební svaly” tím, že podle seznamu nakoupí potřebné věci na vyrábění a že pomůžou přesunout skupinu dětí z jednoho místa na druhé, anebo do jejich povolání můžeme vmísit úmysl a nechat je procvičit si “svaly vedoucího”. Namísto výpomoci s vyráběním, co kdybychom svolali malou skupinku mládežníků a dali jim na starosti vyrábění vymyslet - třeba i jen na jeden den? S rozpočtem a tématem toho dne či celého týdne vám můžou později prezentovat své nápady. Můžete jim dokonce dát příležitost vyzkoušet si vyrábění toho, co vymysleli, dopředu. Věci, které se skrze tuto malou aktivitu mládežníci naučí o vedení jsou k nezaplacení: strategické plánování, komunikace, rizika a překonání překážek. V laboratořích pro vedoucí poskytujeme mládežníkům bezpečné prostředí k růstu a učení se, co to znamená vést, aniž bychom kontrolovali každý jejich krok. Naopak je po dobu učení neustále povzbuzujeme a vyzýváme.

Co je to Laboratoř pro vedoucí?

Laboratoř pro vedoucí jste vy (nebo jakýkoliv jiný dospělý, který chce pomoct studentům stát se vedoucími) a pár mládežníků. Záměrem dospělého v tomto vztahu je dělat si čas na mentoring, učednictví a rozvoj mládežníků jako vedoucích ve všech situacích a zkušenostech, kterým čelí. Během času, který strávíte s mládežníky, jim postupně předáváte více a více vedoucích zodpovědností.

Moje zkušenost je, že jeden z nejlepších způsobů, jak mládežníkovi říct, že má vedoucí schopnosti, je přizvat ho do Laboratoře pro vedoucí. Zkuste se vyhnout jakýmkoliv slibům či aplikacím. Namísto toho jim ukažte potenciál, který v nich vidíte a přizvěte je k jeho rozvoji po dobu několika týdnů či měsíců.

Při zvaní studentů do Laboratoře pro vedoucí sepište hned na začátku smlouvu, která jasně popíše kritéria tohoto procesu a začleňte do ní i rodiče. Pokud jde o Laboratoř pro vedoucí se dvěma studenty, kteří budou mít zodpovědnost za ozvučování každou středu na mládeži, pak může taková smlouva zahrnovat kritérium příchodu 30 minut před začátkem a odchodu 20 minut po konci mládeže každý týden. Laboratoř studentů, kteří pomáhají s plánováním podzimního víkendu může zahrnovat kritérium přítomnosti na deseti setkáních (jedno školící a jedno plánovací setkání za týden). Takhle všichni vědí, co se během Laboratoře bude dít, znají očekávání a také vědí, že se učí novým věcem a rostou. 

Debriefing je k nezaplacení

Pozn. překladatele: Debriefing je skupinový rozhovor po určité akci, který slouží k analýze toho, co se během akce stalo, co se povedlo a co se příště může vylepšit.

Nedílnou součástí Laboratoře pro vedoucí je čas strávený debriefingem a zhodnocením. Debriefing napomáhá studentům oslavit úspěchy, zpracovat nezdary, a převzít si principy vedení i do dalších oblastí života.

V naší službě LeadersTrek využíváme k debriefingu zkušeností vedoucích jednoduchého procesu s třemi částmi:

 1. Odhal pravdu

Ptejte se na jednoduché otázky. Co se událo? Jakému problému jste čelili? Co se podařilo a co ne? Proč to bylo těžké? Během této části budou nejvíc mluvit studenti a vy jako vedoucí budete hlavně naslouchat.

 1. Identifikuj zásady vedení, které byly využity (nebo promarněny)

Během této části bude mluvit hlavně vedoucí. Na základě faktů, které studenti odhalili během první části debriefingu jim vedoucí pomůže odkrýt jednu nebo dvě zásady vedení, které je viděl využít nebo naopak nevyužít. Nakonec přidá malé poučení, které shrne, co se studenti naučili. (LeadersTrek používá seznam deseti zásad vedení, které jsou pro studenty jednoduché k porozumění. Můžete je najít v naší digitální příručce s názvem “Student Leaders are Church Leaders”.)

 1. Aplikuj!

V této části budou znovu sdílet hlavně studenti. Vedoucí jim pomůže odkrýt konkrétní praktické kroky, které mohou aplikovat příště nebo v jiné oblasti svého života. Dejte si ale pozor - mládežníci často sdílí velmi všeobecné aplikace, např. “Budu se více soustředit.” I když je to dobrý začátek, tento výrok sám o sobě nepovede k růstu v oblasti vedení. Role vedoucího je pomoct studentům zformulovat praktická uplatnění, která zahrnují ‘co’, ‘kdy’ a ‘kde’: Co uděláš pro to, aby ses více soustředil? Kdy to uděláš a kde? A pokud to jde, kdo ti pomůže zůstat v tom vykazatelný?

Ať už děláte cokoliv, nikdy nezmeškejte příležitost debriefingu a zhodnocení se studenty. Většině lidí je rozhovor o tom, jak se něco povedlo nebo nepovedlo velmi nepříjemný. Během upřímných rozhovorů jsme zranitelní, což vytváří prostor k ublížení nebo zklamání a může se zdát jednodušší se takovým situacím vyhnout. Nicméně to je to přesně tato chvíle, kdy můžeme využít základu, který jsme již ve vztahu se studenty vybudovali a pomocí těžkých otázek jim pomoct vyrůst ještě o trochu víc právě skrze tyto rozhovory. Naším cílem jsou vedoucí, kteří se dokážou rozhodnout, kteří dokážou vyřešit problémy a ovlivnit kulturu kolem sebe. Naším cílem jsou učedníci, kteří získávají další učedníky.

Příklad Laboratoře pro vedoucí

Dobrým příkladem je příběh vedoucího mládeže, se kterým jsem se nedávno bavil. Zorganizoval víkendovou akci pro dorostence, kde spali v obytných člunech na řece. Namísto, aby zařídil dospělé z církve, aby pro ně navařili, požádal několik mládežníků, aby jim přijeli vařit. Dostali rozpočet a cíle a poté měli svobodu vystavit menu (které samozřejmě ještě před odjezdem muselo získat povolení jeho jako vedoucího!). Pak přijeli krmit dorostence po dobu celé akce. Stala se z toho úžasná příležitost budovat mladé vedoucí, protože tomuto poslání dali své vše. A to i když kuchyň někdy vypadala, jakoby tam vybuchla bomba. Díky příležitosti zkusit něco nového se tito studenti naučili plánovat dopředu, fungovat pod tlakem, delegovat a udělat něco důležitého pro druhé. Namísto aby žádal jednoho ze svých dospělých dobrovolníků o další časový závazek, tento vedoucí mládeže vytvořil Laboratoř pro vedoucí a pomohl tak malé skupině studentů vyrůst ve svých vedoucích schopnostech.

TÝMY MLADÝCH VEDOUCÍCH A LABORATOŘE PRO VEDOUCÍ

Věřím, že Laboratoře pro vedoucí jsou skvělé, protože využívají toho, co už ve službě mládeži a církvi děláte. Využívají dospělých vedoucích, kteří už jsou programů součástí, jen jim přidávají učedníky. Na základě toho, jak zaneprázdnění jsou vaši mládežníci, musíte se sami rozhodnout, jaké Laboratoře jsou pro vaše okolnosti nejvýhodnější.

Existují tři hlavní struktury, kterých mládeže využívají, když přijde na Laboratoře pro vedoucí: dlouhodobé týmy, krátkodobé týmy a mentoring soustředěný na vedení.

Dlouhodobé týmy

Nejběžnější strukturou v mládežích dnešní doby jsou dlouhodobé týmy. Když lidé slyší o vývoji mladých vedoucích, většinou si představí toto. Tento model se skládá z týmu studentů (často mezi 10-15), kteří vedou různé projekty nebo části mládeže po dobu celého školního roku. Dlouhodobé týmy většinou existují jako program navíc - jsou přídavkem k již existujícím výletům, studijním skupinkám, učednictví, atd. Často se stává, že se z dlouhodobých týmů stane samotný program, protože mládež potřebuje něco, co studentům pomůže růst ve vedoucích schopnostech po celý školní rok. Služba mládeži se během roku přirozeně proměňuje, což studentům v dlouhodobých týmech nenabízí příležitost vést něco po delší dobu tak, aby se naučili efektivnímu vedení v určité oblasti. 

Příklady:

(Dlouhodobé týmy vyžadují dlouhodobé Laboratoře pro vedoucí, které jsou aktivní celý školní rok.)

>>> Vedoucí tým služby

Studenti spolupracují na zodpovědnosti za různé hlavní části služby: přivítání, chvály, plánování témat a řečníků, akcí, evangelizaci, webové stránky, vydávání časopisu / týdeníku, atd.

Zodpovědnosti: Dohled na službu a její směr

Ideální velikost týmu: 6-10 mládežníků

Délka: Školní rok

>>> Globální vedoucí tým

Identifikujte projekt, o kterém se mládežnici chtějí více dozvědět, o kterém chtějí rozšířit povědomí a který také chtějí finančně podpořit. Může to být AIDS, nedostatek čisté vody, sirotčince, mezinárodní školy, nebo cokoliv jiného. Tento tým studentů bude mít za úkol vzdělávat mládežníky a šířit povědomí jak v církvi, tak i ve školách.

Zodpovědnosti: Identifikovat mezinárodní misii, vzdělávat o ní druhé a motivovat je k podpoře

Ideální velikost týmu: 8-12 mládežníků

Délka: Školní rok

>>> Vedoucí tým malých studijních skupinek

Vedoucí studenti mají zodpovědnost za vedení malých studijních skupinek v rámci mládeže. Mám zkušenosti s tím, že se to dá udělat dobře, ale ne moc často. Pokud takový tým sestavíte, zaopatřete také školení a vyučování o tom, jak vést diskuzi a studijní skupinku. Možná mohou mládežníci začít s vedením skupinek mladších studentů, nebo jako pomocníci dospělému vedoucímu. 

Zodpovědnosti: Vedení malé skupinky

Ideální velikost týmu: 2 studenti na každou skupinku

Délka: Školní rok

Krátkodobé týmy

Krátkodobé týmy jsou nejlepším způsobem, jak využít Laboratoří pro vedoucí a zdroje, které ve své mládeži máte. Tyto týmy se skládají ze studentů (mezi 2-7), kteří jsou zavázáni na krátkou dobu (2-3 měsíce) a kteří se během té doby soustředí na konkrétní projekt nebo oblast služby. Některé mládeže mají několik takových týmů každý rok. Dospělí vedoucí, kteří už jsou součástí mládeže, si jen přidají učedníka k tomu, co už dělají.

Příklady:

(Krátkodobé týmy vyžadují krátkodobé Laboratoře pro vedoucí, které jsou vždy aktivní po dobu 2-3 měsíců.)

>>> Vedoucí tým akce

Tento tým naplánuje a zorganizuje mládežnickou akci jako je třeba víkend, praktická výpomoc, nebo letní tábor.

Zodpovědnosti: Naplánování konkrétní akce mládeže

Ideální velikost týmu: 2-3 studenti

Délka: 2-3 měsíce

>>> Vedoucí tým misijní výpravy

Studenti v tomto týmu pomohou naplánovat a vést důležité prvky misijní výpravy mládeže. Mohou být součástí velkých rozhodnutí, jako třeba kam mládež na misii pojede nebo kdo bude součástí misijního týmu, nebo menších, praktických rozhodnutí, jako třeba organizace dopravy nebo ubytování.

Zodpovědnosti: Plánování, vedení a spolupráce na misijní výpravě

Ideální velikost týmu: 2-4 studenti

Délka: 3-6 měsíců

>>> Vedoucí tým chválící skupiny

Tento tým pomůže naplánovat chvály na mládež. Mohou mít na starosti pořadí chval nebo výběr hudebníků na každou mládež. 

Zodpovědnosti: Naplánování struktury chválení (hudebníci, chvály, noty, atd.), vedení chval, výběr hudebníků do skupiny

Ideální velikost týmu: 2-4 studenti

Délka: Na jedno období

Mentoring soustředěný na vedení

Mentoring mladých vedoucích se děje tehdy, kdy dospělí vedoucí využívají přirozených okolností k  Laboratořím pro vedoucí a pomáhají jim tak růst v jejich vedoucích schopnostech. Skvělou výhodou mentoringu soustředěného na vedení je to, že se dá použít v různých oblastech církevního života a nemusí se tedy nutně vztahovat pouze na mládež. Učitelé v nedělní škole či besídce se mohou stát úžasnými mentory pro mladé vedoucí, když si k sobě vezmou mládežníka a každou neděli využijí jako Laboratoř. A jiní skvělí mentoři? Údržbáři, lidé se zodpovědností za občerstvení, nebo dokonce sezónní vedoucí, např. Vánočních akcí a charitativní dobrovolníci.

Příklady:

(Mentoring soustředěný na vedení vyžaduje dospělé, kteří vybudují dlouhodobý učednický vztah s jedním mládežníkem. Tyto vztahy se mohou vybudovat v mládeži, v církvi, nebo dokonce i mimo církev.)

>>> Technika / osvětlení - výpomoc nebo celková zodpovědnost při nedělní bohoslužbě nebo středeční mládeži

>>> Chvály - výpomoc s plánováním nebo hraním

>>> Hry - plánování nebo pořádání her pro děti či mládež

>>> Projekty, které řeší problémy - práce na autě nebo domácí práce

>>> Tvořivé projekty - design plakátů, návrhy triček/oblečení, nebo třeba tvorba videí

>>> Služební projekty - vedení akce k šíření povědomí o nějaké iniciativě, nebo sbírka pro charitu

>>> Letní tábor pro děti - výpomoc s plánováním a vedením určité oblasti tábora

VÝBĚR SPRÁVNÉ STRUKTURY

Na výběru správné struktury pro rozvoj mladých vedoucích hodně záleží na kultuře vaší církve, očekávání, na tom, kolik máte dospělých vedoucích a jak vyspělí jsou, a také na vašich cílech a snech. Každá z těchto struktur je neuvěřitelně efektivní, když se dobře vybuduje. To, jak vhodná je každá z nich pro vaše okolnosti, vidím jako níže vyobrazený graf: 

                       Dlouhodobé týmy       Krátkodobé týmy      Mentoring soustředěný na vedení

Leadership Journey - šestiletý plán od LeaderTreks, který můžete využít k budování

mladých vedoucích s pomocí těchto struktur. Více na konci tohoto dokumentu.

Nalevo jsou dlouhodobé týmy. Tato tradiční struktura funguje pro některé služby mládežím, a to zejména pro ty, které mají velmi zavázané a věrné mládežníky. Důvody proti této struktuře ale mohou být znepokojivé. “Týmy vedoucích jsou nefér!” Už jste to někdy slyšeli? Takhle může vypadat reakce rodičů nebo starších z vaší církve poté, co vyberete malý tým mládežníků. Většina lidí je totiž přesvědčených, že jen ti hodní studenti, ti, kteří nikdy nechybí, ti nejoblíbenější, jen takoví jsou vyvolení a na zbytek můžeme zapomenout.

Výhody:

 • Studenti mají více času a mohou se učit od sebe navzájem
 • Menší zapojení dospělých vedoucích
 • Menší nábor dospělých dobrovolníků
 • Více času na rozvoj vedoucích
 • Více příležitostí k budování a vedení

Nevýhody:

 • Malý počet studentů
 • Veliký závazek pro zaneprázdněné studenty
 • Většinou se zapojí jen zodpovědní studenti
 • Pouze “ti hodní” se dostanou do týmu
 • Rodiče se často urazí, když jejich děti nejsou vybrány
 • Zdůraznění vedoucích pozic
 • Může se zdát, že vedoucí mají oblíbence

Napravo je mentoring. Mentoři mohou upravit svůj přístup individuálně podle studenta, se kterým pracují. Student zase získává plnou pozornost svého mentora. Nicméně realita je taková, že studenti jsou zaneprázdněnější než kdykoliv předtím a mnoho dospělých vedoucích se necítí jistých v roli mentora, a to znamená, že jen málokterá mládež bude moct využít této struktury tak, aby fungovala.

Výhody:

 • Možnost je otevřená pro více různých studentů nejen pro ty “hodné” nebo ty, kteří už určitou zodpovědnost nesou)
 • Intenzivní budování vztahu
 • Individuální přístup k budování vedoucích schopností
 • Větší zájem ze strany studentů, protože se mohou soustředit na jednu oblast služby, která je nejvíc zajímá 
 • Často se nemusí nabírat “noví” mentoři, protože je můžeme nalézt v již rozjetých službách v rámci církve, ve kterých slouží
 • Je jednoduché identifikovat růst a rozvoj studenta

Nevýhody:

 • Nenabízí možnost učit se od druhých stejného věku
 • Nenabízí možnost rozvoje ve skupinových rozhodnutích
 • Je potřeba více dospělých vedoucích

Uprostřed jsou krátkodobé týmy, které se nachází uprostřed, jsou mým doporučením pro většinu mládeží. Krátkodobé týmy dávají studentům příležitost být součástí služby s větším nasazením. Některé z jejich odpoledních aktivit jsou pouze na určité období, což pomáhá jak studentům tak dospělým dobrovolníkům zůstat sloužit déle.

Výhody:

 • Vhodné pro zaneprázdněné studenty
 • Menší týmy nabízí příležitost zaměřenějšího rozvoje vedoucích schopností
 • Soustředí se na projekty, což znamená viditelné výsledky
 • Více týmů znamená více začleněných studentů
 • Není možné určit “oblíbence”
 • Studenti se mohou věnovat oblastem, které je baví / o kterých se chtějí více dozvědět
 • Je jednodušší najít dospělé, kteří se mohou zavázat krátkodobě
 • Cílem jsou vlivní vedoucí, ne vedoucí pozice

Nevýhody:

 • Méně času na rozvoj vedoucích
 • Méně času na budování jednoty týmu
 • Potřeba několikrát začít od začátku (s každým novým týmem)
 • Potřeba více dospělých dobrovolníků (pokud to děláte několikrát za rok)
 • Větší zodpovědnost za lidi a dobrovolníky (potřeba nabrat více dobrovolníků a více komunikace s rodiči)

Laboratoře pro vedoucí + krátkodobé týmy = dynamický rozvoj mladých vedoucích

Využití krátkodobých týmů k rozvoji mladých vedoucích má mnoho výhod. Oslovíte tím více mládežníků, a to hlavně ty, kteří by za normálních okolností “nesplňovali podmínky” týmu vedoucích. Budete mít také větší a záměrnější možnost investovat do rozvoje jejich vedoucích schopností bez toho, aniž byste přinášeli stres či vyhoření do životů svých dospělých dobrovolníků. Je to příležitost využít vašeho nadšení a nadšení vašich dospělých vedoucích k tomu, abyste vybudovali nové, mladé vedoucí. Krátkodobé týmy se také jednoduše vejdou do životů zaneprázdněných studentů, kteří hrají různé sporty, prochází obdobím zkoušek ve škole, nebo mají různé jiné závazky, které jim stojí v cestě hluboce se ponořit do služby po celý školní rok. 

Studenti touží po tom, aby někdo kráčel vedle nich, aby je povzbudil a učil. Když záměrně investujeme do životů našich studentů skrze Laboratoře pro vedoucí takovým způsobem, který je pro ně i naše dospělé dobrovolníky dosažitelný, uvidíme, že se rozvoj vedoucích v naší církvi znásobí.

A CO TEĎ?

Na základě kultury vaší církve a vaší mládeže máte před sebou rozhodnutí o tom, jak rozvoj mladých vedoucích uskutečníte. Doufám, že vám tenhle dokument poskytl určitou mapu a inspiraci ve formě dlouhodobých týmů, krátkodobých týmů a mentoringu soustředěným na vedení. Ať už si vyberete jakoukoliv metodu, vy a další vyspělí, zbožní vedoucí jste v životech studentů cennější než jakýkoliv program. Jsme přesvědčení, že mladí lidé jsou silnými nástroji v Božím království - ale potřebují nás, abychom je povzbudili, učili, budovali, vyzývali, hodnotili a milovali. Potřebují, abychom jim předávali zbožné vedoucí zásady a dávali jim příležitosti procvičit si je. Mládežníci potřebují, abychom v ně věřili, a to i když selžou - naše víra v ně jim pomáhá dosáhnout úžasných věcí. Potřebují, abychom je brousili, stejně jako železo se brousí železem, a budovali je ve vedoucí, kteří změní svět. Studenti jsou mocným nástrojem v Božích rukou a my jsme jejich brusiči.

Mám obrovskou radost, že jste se rozhodli pomoct studentům růst ve vedoucí. Díky vám bude mít církev silné vedoucí i po další generace. Jako vždy, pokud byste měli nějaké otázky ohledně Leadership Journey nebo tohoto tématu, zavolejte nám! Rádi vám pomůžeme. Existujeme proto, abychom vám pomáhali získávat učedníky a budovat vedoucí.

Telefonní číslo: +1-877-502-0699

LeaderTreks.com

LEADERSHIP JOURNEY

Když jsme začali snít o materiálu, který by vám pomohl budovat mladé vedoucí, brali jsme v potaz všechny uvedené metody. Každá část Leadership Journey zahrnuje dlouhodobé týmy, krátkodobé týmy i mentoring soustředěný na vedení. Spárovali jsme zásady vedení založené na Bibli s praktickými 

aktivitami a silnými aplikacemi pro život. Chtěli jsme také zahrnout školení a nástroje pro dospělé dobrovolníky, a tak tento kurz zahrnuje i videa konkrétně pro ně.

Během materiálů na šest let, které kurz Leadership Journey zahrnuje, se vy, vaši dobrovolníci i studenti naučíte o tom kdo je vedoucí, co vedoucí dělají, základy vedení, a také možné pasti vedení.

Jak můžete nejlépe využít tento zdroj?

 1. Požádejte Ducha Svatého, aby vám dal moudrost a vhled, co z tohoto zdroje použít a jak. Pak to proveďte.
 2. Sdílejte tento zdroj s ostatními, o kterých si myslíte, že je toto povzbudí a vybaví.
 3. Přečtěte si tento zdroj s někým (partnerem, přáteli, týmem, studenty, pastorem) a diskutujte o tom.
 4. Použijte tento zdroj k přípravě jednoho nebo více zamyšlení, kázání, seminářů, workshopů nebo lekce pro skupinku vaší mládeže nebo církve.

O AUTOROVI

Doug Franklin je prezidentem LeaderTreks, inovační organizaci, která se věnuje rozvoji vedoucích mezi studenty a vedoucími mládeží. Doug a jeho manželka Angie žijí v západním Chicagu, ve státě Illinois. Nemají děti, ale mají psa, který si myslí, že je jejich jedináček. Diesel je 70-ti kilový ohař, který se nikdy nehne od jejich boku.

Doug vyrostl ve státě Illinois a vystudoval na Wheaton College s titulem v křesťanském vzdělání. Ve službě mládeži začal jako dospělý vedoucí dobrovolník, kdy vedl malou skupinku kluků. Tato zkušenost je klíčová v tom, jak Doug přemýšlí o službě mladým lidem a jak se mladí lidé učí. Po šesti letech dobrovolnictví se Doug stal vedoucím mládeže na plný úvazek a po dobu dvanácti let tak sloužil v několika církvích.

Když přemýšlel nad tím, co ve službě mládeži skutečně funguje, přišel na to, že vše je mnohem efektivnější, když to vedou sami mládežníci. A tak v roce 1994 založil organizaci LeaderTreks, která pomáhá vedoucím mládeží budovat své studenty ve vedoucí. V roce 2003 přidal LeaderTreks do svého plánu i školení o vedení pro vedoucí mládeží. 

Doug rozumí tomu, že zodpovědnost každého vedoucího mládeže zahrnuje vedení studentů, dospělých dobrovolníků, rodičů a dalších církevních vedoucích. Jeho touhou je pomáhat vedoucím mládeží vést dobře a být efektivnější proto, aby pomáhali studentům milovat Boha.

Můžete si přečíst jeho blog na leadertreks.com/blog 

Původně publikováno online v roce 2016 pod názvem Reimagine Student Leadership

Photo by Tim Mossholder on Unsplash

Doporučené čtení

No items found.

Víš o dalších zdrojích pro službu?

Máš know-how vedení mládeže, které funguje? Znáš materiály, které stojí za to? Sdílej je s námi.
Všechny zdroje, které tady najdeš jsou přidány na doporučení dalších vedoucích. Tak se poděl o ty své a pomoz ostatním mládežím v jejich rozvoji.

Přidat zdroje