8.5.2013

Otázky, na které by měl znát každý křesťan odpověď | 1 min

Zamysli se nad překročením individualisticky sebestředného, akcemi poháněného západního křesťanství, které je mnohým z nás tak důvěrně známé. Vkroč do společenství křesťanů a žij Boží plán pro křesťanský život.

Otázky, na které by měl znát každý křesťan odpověď | 1 min

Křesťanství není jen o chození na nedělní bohoslužby. Křesťanství není jen něco tvého osobního, co by ostatní nemělo zajímat. Kromě osobního vztahu s Bohem a účasti na nedělní Bohoslužbě Písmo jasně ukazuje na nutnost blízkých vztahů mezi křesťany. A ty přesahují pouhopouhé neděle. Žiješ tak, jak to pro tebe Bůh připravil? Polož si následující otázky:

 1. S kým prožíváš své všední dny?
 2. Kdo ve tvém životě ví o tvých skutečných potížích?
 3. Koho dlouhodobě povzbuzuješ?
 4. S kým se pravidelně modlíš?
 5. Kdo se modlí za tebe?
 6. S kým oslovuješ nevěřící známé?
 7. Kdo tě může napomínat?
 8. Do koho investuješ?
 9. S kým se scházíš a mluvíš o tom, co tě učí Bůh?
 10. Kdo by za tebou přišel do nemocnice, stál by u tvého lůžka, modlil se za tebe a povzbuzoval tě?
 11. Kdo tě nenechá odejít z manželství nebo od Boha?
 12. Jakým způsobem věrně přidáváš ruku k dílu v životě tvé místní církve?
 13. Za kým bys šel, kdyby se tvé manželství nebo víra ocitly v potížích?
 14. S kým jsi v poslední době probíral Boží slovo?

Bůh stvořil svět tak, abys nežil svůj život křesťana sám. Křesťan má být obklopen důvěrnými duchovními přátelstvími - tak zní zřejmý motiv Nového Zákona. Bůh pro nás chce mnohem více, než si často sami představujeme, než si dokážeme sami vymyslet. Zamysli se nad překročením individualisticky sebestředného, akcemi poháněného západního křesťanství, které je mnohým z nás tak důvěrně známé. Vkroč do společenství křesťanů a žij Boží plán pro křesťanský život.

Jak můžete nejlépe využít tento zdroj?

 1. Požádejte Ducha Svatého, aby vám dal moudrost a vhled, co z tohoto zdroje použít nebo aplikovat a jak. Pak to proveďte.
 2. Sdílejte tento zdroj s ostatními, o kterých si myslíte, že je toto povzbudí a vybaví.
 3. Přečtěte si tento zdroj s někým (partnerem, přáteli, týmem, studenty, pastorem) a diskutujte o tom.
 4. Použijte tento zdroj k přípravě jednoho nebo více zamyšlení, kázání, seminářů, workshopů nebo lekce pro skupinku vaší mládeže nebo církve.

Photo by Emily Morter on Unsplash

Doporučené čtení

Víš o dalších zdrojích pro službu?

Máš know-how vedení mládeže, které funguje? Znáš materiály, které stojí za to? Sdílej je s námi.
Všechny zdroje, které tady najdeš jsou přidány na doporučení dalších vedoucích. Tak se poděl o ty své a pomoz ostatním mládežím v jejich rozvoji.

Přidat zdroje