2.6.2022

Jak naplánovat jeden rok mládeže | 6 min

Plánování dalšího roku služby může být stresující. Doufáme, že vám tento dokument pomůže nastavit jednoduchý plán a nabídne pár rad a metod, jak celý rok naplánovat co nejlepším způsobem.

Jak naplánovat jeden rok mládeže | 6 min

Vždy na jaře nebo v létě nastává ten čas… všichni jsme to už zažili. Nastane čas, kdy čelíme obavy vzbuzujícímu úkolu naplánovat další rok se všemi kalendářními daty, tématy a programy, zatímco se zároveň snažíme vybalancovat školní a sportovní rozvrhy, a to ani nezmiňuji rozvrh místního sboru. A nejlepší na tom je, že jste ještě ani neukončili tento školní rok! Plánování dalšího roku služby může být stresující. Doufáme, že vám tento dokument pomůže nastavit jednoduchý plán a nabídne pár rad a metod, jak celý rok naplánovat co nejlepším způsobem.

**Poznámka: Tento dokument obsahuje všeobecné nápady a tipy. Ne vše, co obsahuje,
se bude dát použít v každém místním sboru.

Klíčové oblasti, které by se do plánování měly zahrnout

Každý sbor je jiný. Každá skupina mládežníků je jiná. A každý vedoucí mládeže a každá skupina dospělých dobrovolníků je jiná. Je několik klíčových oblastí, které je dobré do plánování dalšího roku zahrnout. Zde je několik z těchto oblastí:

 • Katechetická – služba mládeži by měla zahrnovat programy, které jsou katechetické. Našim prvořadým povoláním jako hlasatelé evangelia je předat učení Církve skrze katechezi a evangelizaci. Katecheze ve službě mládeži je ale v porovnání s katechezí ve školní třídě velmi jedinečná. Přístup ke katechezi ve službě mládeži by měl být praktický a založený na zkušenosti. Učení Církve by se mělo vyučovat, ale pak také aplikovat a praktikovat. Příklady katechetických programů mládeže jsou mládežnická setkání, která jsou svojí podstatou katechetická a biblické studie. Tento přístup se také může zahrnout do víkendovek a misijních cest.
 • Společenská – služba mládeži by měla zahrnovat silné a zdravé společenské prostředí, ve kterém se mládežníci pohybují. Sám Kristus měl ve službě společenský přístup. Setkal se s lidmi tam, kde se zrovna nacházeli a věnoval se jim během společenských událostí jako bylo třeba jídlo, a to se záměrem, aby s nimi vybudoval vztah a mohl je vyučovat. Příklady společenských programů jsou třeba večery her, filmové večery, sporty, táboráky atd.

 • Aktuální témata – naše každodenní životy mají nesmírný dopad na naši duchovnost. Když sloužíme mládeži, nesmíme ignorovat nebo zapomínat na záležitosti, kterým mládežníci čelí každý den. Je důležité nabídnout mládežníkům příležitosti k diskuzi o aktuálních tématech a začlenit do nich víru. Jeden ze způsobů, jak toho dosáhnout, je pravidelně tato témata zahrnovat do setkání mládeže a pravidelně jim na mládeži věnovat celý program. Příklady takových témat zahrnují vztahy a randění, sociální sítě, drogy a alkohol, stejnopohlavní manželství atd.
 • Duchovní – tou asi nejdůležitější stránkou služby mládeži je vést mládežníky do vztahu s Kristem skrze modlitbu a svátosti. Duchovní prvky by, do určité míry, měly být součástí každého mládežnického programu.  Je ale dobré poskytnout programy, které jsou ve své podstatě duchovní. Příklady zahrnují mládežnickou mši, zbožňování, chválu a zpěv, víkendovky zaměřené na duchovní odpočinek a obnovu, modlitební skupinky a oddanosti (růženec, stanice kříže atd.).

 • Služební – zpráva evangelia by nás měla povzbudit vyjít do světa a sloužit. Poskytování příležitostí zaměřených na službu přináší mládežníkům praktický způsob vyjádření své víry. Příklady zahrnují služební projekty, misie nebo třeba návštěvy místního domova pro seniory nebo útulku pro lidi bez domova.

Jak tyto oblasti vypadají v praxi? Jak by měl vypadat typický školní rok služby pro mládež?

Vyberte si téma

Dobrý způsob, jak začít plánovat, je vybrat si jednoduché téma, které bude proudit všemi programy. Témata by měla být jednoduchá a měla by zahrnovat jedno slovo nebo krátké slovní spojení. Je také dobré, když se téma propojí s biblickým veršem. Svolejte své dospělé dobrovolníky, modlete se společně a rozhodněte téma.

Vyberte čas na mládežnická setkání

Během jakéhokoliv plánování se většinou prvně podíváme na kalendář. Důslednost a stálost jsou velmi důležitými aspekty ve službě mládeži (a vlastně nejen jim). Začněte tím, že vyberete čas, kdy se mládež bude setkávat. Toto rozhodnutí bude záležet na skupině mládežníků, které sloužíte, a také na tom, kolik máte času a pomocníků. Můžete se setkávat jednou za týden, jednou za dva týdny, dvakrát za měsíc nebo jednou za měsíc. Ať už se rozhodnete jakkoliv, ujistěte se, že jsou vaše setkání pravidelná (např. každou neděli večer nebo první středu v měsíci).

Naplánujte každý půlrok kolem určitého zaměření

Můžete školní rok rozdělit na dva semestry (zimní a letní). Pro každý půlrok vymyslete určité zaměření, které je v souladu s vámi vybraným tématem. Toto zaměření by se mělo soustředit na určitou oblast učení Církve.

Např. řekněme, že je tématem vašeho roku „Setkání“. Během zimního semestru se můžete soustředit na téma Písma (setkání s Božím slovem) a během letního semestru se můžete soustředit na téma svátostí (setkání s Ježíšem).

VZOR PLÁNU KÁZÁNÍ

Model #1 – Plán se zaměřením na Bibli (Dva cykly tříletého plánu, 7. - 9. ročník ZŠ, 1. - 3. ročník SŠ)
 1. Rok 1 – Starý Zákon
 2. Rok 2 – Nový Zákon (bez evangelií)
 3. Rok 3 – Ježíš (evangelia)
Model #2 – Kyblíkový plán (Širší okruhy témat, která se každoročně opakují, šest cyklů ročního plánu)
 1. Kyblíky: vztahy, Starý Zákon, Nový Zákon, Ježíš, misie/služba, duchovní disciplíny, rozhodování/životní dovednosti
 2. Příklad roku 1 pro 7. - 9. ročník ZŠ a 1. - 3. ročník SŠ: 1) Rodiče (vztahy), 2) Proroci (Starý Zákon), 3) Římanům (Nový Zákon), 4) Podobenství (Ježíš), 5) Spravedlnost (misie/služba), 6) Modlitba (duchovní disciplíny), 7) Chození (rozhodování se/životní dovednosti)
 3. Příklad roku 2: stejné kategorie, ale jiná témata
Model #3 – Plán podle Lectionary (Založený na mezidenominačním plánu kázání, dva cykly tříletého plánu)
 1. Příklad v angličtině
Model #4 – Plán obsáhlých kategorií (Dvouletý plán pro 7. - 8. ročník ZŠ a čtyřletý plán pro 9. ročník ZŠ a 1. - 3. ročník SŠ)
 1. 7. - 8. ročník ZŠ: Plán zaměřený na Bibli (viz model 1)
 2. 9. ročník ZŠ a 1. - 3. ročník SŠ: Kyblíkový plán (viz model 2)
Model #5 – Plán na různá období (Dvouletý plán pro 7. - 8. ročník ZŠ a čtyřletý plán pro 9. ročník ZŠ a 1. - 3. ročník SŠ)
 1. 7. - 8. ročník ZŠ: Kyblíkový plán občas přerušen a nahrazen tématy soustředěnými na Bibli: 1) Advent (Starý Zákon), 2) Vztahy, 3) Půst (Bible/Ježíš), 4) Misie/Služba, 5) Duchovní disciplíny, 6) Léto (Nový Zákon)
 2. 9. ročník ZŠ a 1. - 3. ročník SŠ: 1) Advent (vztahy), 2) Starý Zákon, 3) Půst (misie/služba), 4) Ježíš, 5) Léto (duchovní disciplíny), 6) Nový Zákon
Model #6 – Teologická témata (Šestiletý plán)
 1. Rok 1: Kdo je Bůh?
 2. Rok 2: Kdo je Ježíš?
 3. Rok 3: Kdo je Duch svatý?
 4. Rok 4: Co je to spasení?
 5. Rok 5: Co je to církev?
 6. Rok 6: Co je to misie?

Rozvrhnutí celého roku

Poté, co vyberete celoroční téma a zaměření každého semestru můžete začít plánovat celý rok. Rozplánováním uvidíte, jak se vámi vybrané téma během roku rozvíjí. Pojďme začít tím, že se podíváme na pravidelná setkání mládeže. Když rozvrhujeme tato setkání, je důležité zahrnout směs všech oblastí, které jsme uvedli výše.

Můžete setkání rozdělit do tří kategorií: učednická setkání, společenská setkání a tematická setkání. Toto rozdělení je jednodušší, když jsou setkání častější. Pokud jsou vaše setkání méně častá, můžete dvě kategorie spojit do jedné. Dalším krokem pak bude naplánovat setkání tak, aby byly kategorie rovnovážně rozvrženy. Chybou by například bylo naplánovat několik učednických setkání bez toho, aniž bychom mezi ně zahrnuli setkání společenská. 

Na odkaz je jednoduchý příklad, jak může vypadat naplánovaný rok podle toho, jak často se scházíte: jednou za týden, dvakrát za měsíc, nebo jednou za měsíc.

Rozvrh setkání jednou za týden (čtyřikrát za měsíc)
 • společenské setkání
 • učednické setkání
 • učednické setkání
 • tematické setkání
Rozvrh setkání dvakrát za měsíc
 • Měsíc 1: společenské setkání a učednické setkání
 • Měsíc 2: tematické setkání a učednické setkání
Rozvrh setkání jednou za měsíc
 • Měsíc 1: společenské setkání
 • Měsíc 2: tematické / učednické setkání
 • Měsíc 3: tematické / učednické setkání
 • Měsíc 4: společenské / učednické setkání
Vyberte téma na každé setkání

Poté, co jste rozvrhli všechna setkání roku můžete vybrat jejich témata. Učednická témata by měla být v souladu se zaměřením na daný půlrok. Tematická setkání mohou být o jakémkoliv aktuálním tématu, ale snažte se je propojit se zaměřením, které jste pro ten daný půlrok vybrali. Společenská setkání nemusí být nutně v souladu s daným zaměřením, pokud se scházíte častěji než jednou za měsíc.

Další programy a nápady

Služební projekty

Je dobré zamyslet se nad přípravou několika služebních projektů. Mohou být buď zahrnuty do normálních, pravidelných setkání mládeže, nebo naplánovány zvlášť. Můžete třeba připravit vánoční večeři lidem bez domova, zpívat koledy v domově pro seniory nebo pro seniory vytvořit přáníčka na Valentýna.

Víkendovky zaměřené na duchovní odpočinek a obnovu

Jednou za rok nebo jednou za půlroku je dobré nabídnout mládeži možnost odjet pryč. Pokud je to možné, naplánujte víkendovku zaměřenou na duchovní odpočinek a obnovu. Je to skvělá příležitost ke katechezi, ale také k naplnění společenských potřeb mládežníků. 

Skupinky

Pokud máte čas a potřebné zdroje, skupinky mohou být velmi efektivní. Můžete zorganizovat skupinky ke studii Bible, učednické skupinky, nebo skupinky, které každý týden vypomáhají během sborových bohoslužeb.

Jak můžete nejlépe využít tento zdroj?

 1. Požádejte Ducha Svatého, aby vám dal moudrost a vhled, co z tohoto zdroje použít a jak. Pak to proveďte.
 2. Sdílejte tento zdroj s ostatními, o kterých si myslíte, že je toto povzbudí a vybaví.
 3. Přečtěte si tento zdroj s někým (partnerem, přáteli, týmem, studenty, pastorem) a diskutujte o tom.
 4. Použijte tento zdroj k přípravě jednoho nebo více zamyšlení, kázání, seminářů, workshopů nebo lekce pro skupinku vaší mládeže nebo církve.

Photo by Zachary Nelson on Unsplash

Doporučené čtení

No items found.

Víš o dalších zdrojích pro službu?

Máš know-how vedení mládeže, které funguje? Znáš materiály, které stojí za to? Sdílej je s námi.
Všechny zdroje, které tady najdeš jsou přidány na doporučení dalších vedoucích. Tak se poděl o ty své a pomoz ostatním mládežím v jejich rozvoji.

Přidat zdroje