Seeing as Jesus Sees: 3 Stories of Compassion in the Bible
2024

Seeing as Jesus Sees: 3 Stories of Compassion in the Bible

Bryant Wright

When Jesus saw people, He responded with compassion. And when we see people as Jesus sees them, we can respond with compassion too. In Seeing as Jesus Sees, Bryant Wright examines three stories of compassion in the Gospels.

  • Jesus saw the distressed
  • Jesus saw the dejected
  • Jesus saw those in need of a Shepherd

22 pages

Author's websites: Send Relief| Right from the Heart

Když Ježíš viděl lidi, reagoval soucitně. A když vidíme lidi tak, jak je vidí Ježíš, můžeme také reagovat soucitně. V knize Vidět, jak to vidí Ježíš Bryant Wright zkoumá tři příběhy o soucitu v evangeliích.

  • Ježíš viděl strádající
  • Ježíš viděl sklíčené
  • Ježíš viděl ty, kteří potřebovali pastýře

22 stran

Webové stránky autora: Send Relief| Right from the Heart

Doporučené knihy

Víš o dalších zdrojích pro službu?

Máš know-how vedení mládeže, které funguje? Znáš materiály, které stojí za to? Sdílej je s námi.
Všechny zdroje, které tady najdeš jsou přidány na doporučení dalších vedoucích. Tak se poděl o ty své a pomoz ostatním mládežím v jejich rozvoji.

Přidat zdroje