Reset. Jak žít život plný milosti v kultuře vyhoření
2022

Reset. Jak žít život plný milosti v kultuře vyhoření

David Murray
"Podle různých zahraničních statistik jsou v současném světě nejvíce psychicky ohroženými lidmi ti, kteří pracují v pomáhajících profesích. Nejčastěji prožijí své vyhoření učitelé, zdravotníci, pečovatelé, vychovatelé a pastoři. Ani naše země není výjimkou a poměrně často můžeme potkat lidi, kteří se nasadili do práce ve prospěch druhých a najednou prožili ztrátu svého elánu, své duševní rovnováhy a často se také připojily další jevy včetně fyzických problémů. Mnoho lidí si klade otázku, co se v životech těchto silně motivovaných lidí stalo?
ReSet je kniha plná praktických a pastoračně důležitých zkušeností a pokynů. Kazatel skotské svobodné církve, nyní působící v USA, David P. Murray, je profesor Starého zákona a praktické teologie. Autor neprovádí pouze analýzu důvodů vyhoření a odchodu ze služby mnoha pastorů a pracovníků církví a křesťanských organizaci. Přichází s praktickým návodem k novému startu osobního života. Jeho reformovaný původ ho nasměroval k rozvinutí tématu milosti v životě toho, kdo slouží Bohu i lidem. Vedení jeho radami není okázalé, ale je plné biblické i lidské moudrosti. Murray píše ze své osobní zkušenosti i zkušeností těch, do jejichž životů směl nahlédnout. Knížka psaná pastorem obsahuje překvapivě mnoho poznatků o lidském životě, které se týkají odpočinku, stravování, tělesného cvičení, nebo třeba digitálního půstu. Kniha vás povede laskavým a srozumitelným způsobem k novému restartu osobního života a práce. Dejme se pozvat do zákulisí křesťanské služby, kde často vítězí ambice, workoholismus a chybí kontext Boží milosti i lidské moudrosti."

— Pavel Černý

Doporučené knihy

No items found.

Víš o dalších zdrojích pro službu?

Máš know-how vedení mládeže, které funguje? Znáš materiály, které stojí za to? Sdílej je s námi.
Všechny zdroje, které tady najdeš jsou přidány na doporučení dalších vedoucích. Tak se poděl o ty své a pomoz ostatním mládežím v jejich rozvoji.

Přidat zdroje