Minoritní sexualita v pastoraci věřících
2022

Minoritní sexualita v pastoraci věřících

Marek Macák

ČEA vydala knihu Marka Macáka Minoritní sexualita v pastoraci věřících

Přestože je homosexualita v naší společnosti dnes již do velké míry přítomna viditelně, v církvi má mnoho lidí silný dojem, že pokud je člověk křesťanem, něco takového se mu nemůže stát. Homosexualita je něco, o čem se v církvi mluví jen málo, a o homosexuálních lidech bude s největší pravděpodobností slyšet jako o „těch druhých“, o lidech od křesťanů bytostně odlišných. Jen zřídka se v běžném církevním životě setká s příběhy lidí, kteří se u sebe sama s homosexualitou potýkají, a jejichž životní příběh se zároveň odvíjí v rodině víry. Kniha Marka Macáka – Minoritní sexualita v pastoraci věřících, kterou ČEA vydává, je odpovědí na potřebu hlubšího pochopení výzev a pastoračního doprovázení těchto lidí a jejich rodin.

Dané téma už není tak tabu, jak tomu donedávna bývalo. O to vzácnější je však najít pastorační přístup, který by fundovaně a s citem skloubil naslouchání Božímu slovu a naslouchání člověku v jeho konkrétní situaci, jakkoli nám „nezapadá do škatulek“. Knížečka Marka Macáka vykazuje velkou fundovanost a poctivost v obou směrech, a navíc i pokojný tón, který v církevních debatách na toto téma mnohdy chybí (z obou stran). Dosud jsem o této problematice nečetla nic lepšího.

Kateřina Lachmanová, katolická teoložka, psycholožka a autorka duchovní literatury

V této – v Česku zcela ojedinělé – knize nabízí psycholog Marek Macák základní přehled různých přístupů k pastoraci lidí s minoritní sexuální orientací, zvláště v prostředí evangelikálních církví. Činí tak s velkým nadhledem, bohatými zkušenostmi a pastýřským přístupem. Kniha je dostatečně stručná, aby si ji přečetl každý, a přitom erudovaná, s hojnými poznámkami a doporučenou literaturou pro hlubší studium. Díky tomu se stane vítaným průvodcem pastorů a všech křesťanských vedoucích, kteří si v této oblasti potřebuji vytyčit základní rámec pro vedení církve otevřené všem lidem hledajícím Boha.

Lukáš Targosz, pastor církve Element v Hradci Králové a národní ředitel Global Leadership Summit

Když se (nejen) v církvi řekne homosexualita, pak někdy naskakují předsudky, emoce, odsuzování, a to jak od některých příslušníků většinové společnosti, tak i zastánců LGBT komunity. Na konci pak zůstává bolest, osamocenost a zmatek. Navíc pokud se kdysi církve štěpily kvůli teologii, potom se dnes často štěpí kvůli postojům vůči homosexualitě. Jsem proto vděčný, že v nastíněné atmosféře vyšla kniha M. Macáka Minoritní sexualita v pastoraci věřících. Autor ve své osobě spojuje zkušenosti z pastorační a psychologické praxe v LGBT komunitě s odbornou erudicí a teologickou reflexí dané problematiky. Práce nekončí jen u popisu problému, ale poskytuje i praktické rady, jak pro lidi s menšinovou orientací vytvořit v církvi prostředí přijetí a jak s nimi pastoračně pracovat. Pokud se věnujete lidem jakékoli věkové skupiny, měli byste si tuto knihu přečíst.

David Novák, kazatel a předseda Rady Církve bratrské

OBJEDNAT KNIHU

Doporučené knihy

Víš o dalších zdrojích pro službu?

Máš know-how vedení mládeže, které funguje? Znáš materiály, které stojí za to? Sdílej je s námi.
Všechny zdroje, které tady najdeš jsou přidány na doporučení dalších vedoucích. Tak se poděl o ty své a pomoz ostatním mládežím v jejich rozvoji.

Přidat zdroje