SOUL
January 1, 2019

SOUL

PROMISE CZ

Sada Ke Kurzu SOUL

SEDMITÝDENNÍ SEZNÁMENÍ S JEŽÍŠEM PRO MLADÉ

Autor: Nate Morgan Locke

Co člověku prospěje, získá-li celý svět, ale své DUŠI uškodí? (Mk 8,36, ČSP)

What good is it for a man to gain the whole world, yet forfeit his SOUL? (Mk 8,36, NIV)

Kurz SOUL je obdobou základního kurzu Objevování křesťanství upravenou pro mladou generaci. Jeho cílem je seznámit účastníky s dobrou zprávou o Ježíši. Pomocí tvořivé směsi biblických studií, přednášek, videí, aktivit a diskusí umožní skupině mladých lidí (15+) projít celé Markovo evangelium. Budou objevovat Ježíšovu totožnost, jeho poslání a povolání pro jejich život – kým Ježíš je, co přišel udělat a jak bychom měli odpovědět.

Tento kurz pochází z dílny organizace Christianity Explored Ministries a jeho obsah čerpá ze zkušeností vedoucích mládeží po celém světě, kteří spolu s mladými lidmi používali tento materiál a umožnili jim setkat se s evangeliem o Ježíši Kristu.

Doporučené brožury

Víš o dalších zdrojích pro službu?

Máš know-how vedení mládeže, které funguje? Znáš materiály, které stojí za to? Sdílej je s námi.
Všechny zdroje, které tady najdeš jsou přidány na doporučení dalších vedoucích. Tak se poděl o ty své a pomoz ostatním mládežím v jejich rozvoji.

Přidat zdroje