6.12.2022

Princ Pokoje | 1 min

Skrze staletí, ti, kteří vydali svá srdce Ježíši, zažívali nadpřirozený šalom, který v nich přetrvával i skrze nejbrutálnější pronásledování a zkoušky, které tento svět může nabídnout - je to “pokoj, který převyšuje všechno chápání” (Filip. 4:7). Ale je v tom daleko víc.

Princ Pokoje | 1 min

Amerika je zapojena do ozbrojených konfliktů od té doby, co se stala státem. Historikové odhadují, že celkové číslo lidí, kteří byli zabiti ve všech válkách našeho světa dosahuje až miliardy životů; a tak se jen pousmějeme, když si účastnice Miss přeje “světový mír”. Naše naděje se rozplyne jako sněhová vločka na naši natažené dlani. 

Atak je pro nás šokující, když čteme o tom, že slibný Mesiáš bude znám jako Princ pokoje (Izaiáš 9:6).

Jak je to možné? Od té doby co přišel jsme nezažili žádný světový mír - a Ježíš sám umíral nemilosrdnou, krutou smrtí. Příběh našeho světa se hemží ironií. Jak se vyrovnat s Izaiášovým proroctvím v realitě dnešní doby? 

Prince pokoje nabádá, že Kristus přinese Boží Šalom - který znamená mnohem více než jen absence válek. Šalom popisuje celistvost a úplnost těla a duše; znamená to obnovení, které bylo ztraceno; znamená to hlubokou, přetrvávající radost a každodenní štěstí. Takový pokoj znamená správný vztah s dalšími lidmi a s Bohem celého vesmíru. 

Ježíš řekl: “Můj pokoj vám dávám” (Jan 14:27). Apoštol Pavel prohlásil, že “On (Ježíš) je sám náš pokoj” (Efezským 2:14). Skrze staletí, ti, kteří vydali svá srdce Ježíši, zažívali nadpřirozený šalom, který v nich přetrvával i skrze nejbrutálnější pronásledování a zkoušky, které tento svět může nabídnout - je to “pokoj, který převyšuje všechno chápání” (Filip. 4:7). Ale je v tom daleko víc. 

Izaiášovo proroctví ukazuje i na čas, kdy Ježíš bude opravdu vládnout světu jako Princ pokoje. V budoucnu bude doba, kdy Ježíš “On bude soudit mezi národy, zástupy lidí napraví” Tehdy ze svých mečů ukují pluhy a ze svých kopí srpy. Národ proti národu nepozvedne meč, už nikdy se nebudou chystat do boje.” (Izaiáš 2:4). I v přírodě “Vlk bude bydlet s beránkem, leopard ulehne vedle kůzlete; tele se bude pást spolu s lvíčetem a malé dítě je povede.” (Izaiáš 11:6). Ježíš je teď a navždy zůstane Princem pokoje.

Jak můžete nejlépe využít tento zdroj?

  1. Požádejte Ducha Svatého, aby vám dal moudrost a vhled, co z tohoto zdroje použít nebo aplikovat a jak. Pak to proveďte.
  2. Sdílejte tento zdroj s ostatními, o kterých si myslíte, že je toto povzbudí a vybaví.
  3. Přečtěte si tento zdroj s někým — partnerem, kamarády, týmem, dobrovolníky, studenty, rodiči, pastorem — a diskutujte o tom.
  4. Použijte tento zdroj k přípravě jednoho nebo více zamyšlení, kázání, seminářů, workshopů nebo lekce pro skupinku vaší mládeže nebo církve.

Více od Mikea Sarese zde.

Photo by Jonathan Meyer on Unsplash

Doporučené čtení

Víš o dalších zdrojích pro službu?

Máš know-how vedení mládeže, které funguje? Znáš materiály, které stojí za to? Sdílej je s námi.
Všechny zdroje, které tady najdeš jsou přidány na doporučení dalších vedoucích. Tak se poděl o ty své a pomoz ostatním mládežím v jejich rozvoji.

Přidat zdroje