23.11.2017

Mladí lidé se bouří proti sociálním médiím | 3 min

Zpráva o docela překvapivém britském průzkumu, který zjišťoval vztah mládeže k sociálním sítím (médiím).

Mladí lidé se bouří proti sociálním médiím | 3 min

Původně publikováno na RVP.cz

Současná generace dětí/dospívajících, někdy nazývaná Generace Z, bývá často charakterizována jejich blízkým vztahem k moderním technologiím, internetu a sociálním médiím. Poněkud překvapivě tak vyznívá nedávný průzkum, který byl realizovaný britským sdružením The Headmasters′ and Headmistresses′ Conference (HMC je nejstarším sdružením ředitelů britských nezávislých škol, které bylo založeno v roce 1869 a sdružuje 289 škol) a na kterém se podílela organizace Digital Awareness UK (sdružení mladých uživatelů sociálních sítí snažící se podporovat žáky při jejich bezpečném využívání).

Tech Control

Průzkum provedený mezi více než 5 000 žáky nezávislých a státních škol ukazuje, že mladí lidé mají výrazné výhrady proti současnému stavu sociálních médií, přičemž téměř dvě třetiny (63 %) tvrdí, že by jim nevadilo, kdyby nebyla nikdy vynalezena [1].

Zkoumání bylo provedeno v září 2017 a snažilo se identifikovat digitální trendy u dětí ve věku 9 až 18 let (většina odpovědí pochází od dětí ve věku 9, 10 a 11 let, z toho 57 % byly dívky, 43 % chlapci).

Z hlediska výzkumu emocionálního dopadu sociálních médií na osobní spokojenost respondentů vyšly najevo tyto skutečnosti:

 • 57 % uvedlo, že se setkali s urážlivými komentáři v on-line světě;
 • 56 % pociťovalo, že u nich začíná vznikat závislost;
 • 52 % respondentů potvrdilo, že sociální média jim snižují sebevědomí ohledně vzhledu a uspokojení z vlastního života;
 • Více než 60 % si myslí, že lidé na sociálních sítích přikrášlují svůj mediální obraz (přičemž 85 % věří, že sami tak nečiní);
 • 71 % žáků již podstoupilo „digitální detox“, aby si od sociálních médií odpočinuli, a jsou připraveni k jeho zopakování.

Výzkum se také zajímal o to, co se žákům na sociálních médiích líbí. Mezi nejpopulárnější trendy sociálních sítí patří internetové „memy“ (různé žertíky nebo zajímavosti šířící se internetem) a aplikace typu Snapchat (posílání fotek či videí pořízených v mobilním telefonu, někdy upravených – například funkcí filters/lenses). S oblibou využívanou funkcí je vytváření tzv. Snapchat Stories, tj. kolekcí příspěvků, vytvářejících příběh, případně dokumentujících nějakou událost. Za výhodu této aplikace se považuje na 24 hodin omezená životnost odeslaných příspěvků.

Respondenti také navrhovali změny, které by u sociálních sítí uvítali:

 • Méně reklamy (73 %);
 • Více důvěryhodných stránek, tj. méně dezinformací (61 %);
 • Více kreativního a inspirujícího obsahu (55 %);
 • Větší soukromí (49 %);
 • Další možnosti výdělku na sociálních sítích (33 %).

Komentáře k výsledkům tohoto průzkumu uveřejněné na stránkách HMC zdůrazňují především tři aspekty, které z něj vyplývají:

 1. Pro některé rodiče a učitele může být překvapením, že jejich děti či žáci jsou ve značné míře nespokojeni se světem sociálních médií. Na první pohled se zdá, že internetová generace, přezdívaná „digitální domorodci“, která se narodila do plně digitálního, globalizovaného a multimediálního světa, je se sociálními sítěmi dokonale „srostlá“. Přesto i ona vnímá negativní vlivy tohoto prostředí – například na svůj emocionální život, soukromí či přístup k důvěryhodným informacím. Dokladem může být i dobrovolné podstupování „digitálního detoxu“.
 2. Generace „vychovatelů“ by si měla uvědomit, že sociální média mohou vytvářet značný tlak na mladé lidi. Občas je nutné jim pomoci se od něj oprostit.
 3. S výsledky tohoto průzkumu by se měly seznámit školy a připravovat své žáky na bezpečný a spokojený pohyb v online světě. Učit je používat zdravý úsudek při využívání sociálních médií a pomáhat nalézat optimální rovnováhu pro využívání internetu a sociálních sítí.

Nepřímé potvrzení výsledků tohoto průzkumu lze nalézt i na jiných příkladech. S překvapivě pozitivními ohlasy se například setkala iniciativa „Phone Fest“ na britské škole v Benendenu. S cílem pomoci žákům snížit jejich závislost na digitálních technologiích se dohodli na třídenním „půstu“ od mobilních telefonů a sociálních sítí. Zpětná vazba od žáků byla natolik pozitivní, že má vedení školy v úmyslu tuto akci pravidelně opakovat.

Iniciativu podobnou té britské lze nalézt i u nás. Přišla s ní Základní škola Mládežnická v Trutnově, která už od roku 2015 pořádá tzv. Den off-line. Již se k ní připojilo 5 dalších škol z celé České republiky. Určitě je třeba kladně hodnotit každou iniciativu, která může oslovit další školy a přispívat tak ke zvyšování povědomí o potřebě budovat digitální gramotnost mládeže.

Jak můžete nejlépe využít tento zdroj?

 1. Požádejte Ducha Svatého, aby vám dal moudrost a vhled, co z tohoto zdroje použít a jak. Pak to proveďte.
 2. Sdílejte tento zdroj s ostatními, o kterých si myslíte, že je toto povzbudí a vybaví.
 3. Přečtěte si tento zdroj s někým (partnerem, přáteli, týmem, studenty, pastorem) a diskutujte o tom.
 4. Použijte tento zdroj k přípravě jednoho nebo více zamyšlení, kázání, seminářů, workshopů nebo lekce pro skupinku vaší mládeže nebo církve.

Literatura a použité zdroje

[1] – Young people rebelling against social media, survey reveals. 2017. [cit. 2017-10-27]. Dostupný z WWW: [http://www.hmc.org.uk/blog/young-people-rebelling-social-media-survey-reveals/].

Photo by Eliott Reyna on Unsplash

Doporučené čtení
No items found.

Doporučené čtení

No items found.

Víš o dalších zdrojích pro službu?

Máš know-how vedení mládeže, které funguje? Znáš materiály, které stojí za to? Sdílej je s námi.
Všechny zdroje, které tady najdeš jsou přidány na doporučení dalších vedoucích. Tak se poděl o ty své a pomoz ostatním mládežím v jejich rozvoji.

Přidat zdroje