7.5.2013

12 otázek pro zahájení nové (nebo vyhodnocení stávající) služby | 2 min

Promyslel sis pečlivě novou službu, kterou chceš začít? Zhodnotil jsi své stávající oblasti služby? Zde je 12 otázek pro plánování, které ti pomohou promyslet vstup do nové služby nebo vyhodnotit tu stávající. Zvaž možnost vzít si jeden celý den na to, aby sis sepsal plán vycházející z těchto 12 otázek:

12 otázek pro zahájení nové (nebo vyhodnocení stávající) služby | 2 min

Promyslel sis pečlivě novou službu, kterou chceš začít? Zhodnotil jsi své stávající oblasti služby? Zde je 12 otázek pro plánování, které ti pomohou promyslet vstup do nové služby nebo vyhodnotit tu stávající. Zvaž možnost vzít si jeden celý den na to, aby sis sepsal plán vycházející z těchto 12 otázek:

1. Jaký je účel této služby?

Čeho chceš touto službou dosáhnout? Jaký je účel a poslání této služby? Jak zapadá do tvé celkové vize? Je zde hlavní účel služby? Je zde druhotný účel?

2. Komu bude tato služba určena?

Komu je tato služba určena? Komu přinese užitek? Je zde primární cílová skupina? Je zde sekundární cílová skupina?

3. Jaké jsou potřeby těch, pro které je tato služba určena?

Jaké jsou potřeby cílové skupiny, které chci sloužit? Jaké jsou jejich duchovní, fyzické, emocionální, intelektuální a vztahové potřeby? Na které z těchto potřeb by se měla naše služba zaměřit?

4. Jak tyto potřeby uspokojíme?

Jaká bude naše strategie pro poskytování služeb pro potřeby této cílové skupiny? Jaký je náš konkrétní postup pro uskutečnění této služby?

5. Jak bude služba vedena?

Jaké vůdčí schopnosti a dovednosti jsou potřebné pro vedení této služby?

6. Jaký tým je pro tuto službu potřeba?

Je pro tuto službu potřeba tým? Kolik lidí je potřeba? Jaké jsou různé role a odpovědnosti ve službě potřebné pro podporu této služby? Jaké dovednosti a schopnosti potřebují ti, kteří budou tvořit tým?

7. Jaký druh zaškolení pro ty v pozici vedoucích je zapotřebí?

Jaké školení je nutné, aby členové týmu mohli tuto službu účinně vykonávat. Jak a kdy bude toto školení probíhat?

8. Jaký druh podpory bude tato služba vyžadovat?

Jakou podporu, pomoc a zázemí bude služba od církve potřebovat? Jaké jsou rozpočtové/finanční potřeby pro zahájení této služby? Jaké jsou rozpočtové/finanční potřeby pro udržení této služby? Jak můžeme získat peníze potřebné na podporu této služby?

9. Jak bude probíhat komunikace v rámci služby?

Měla by být naplánována komunikace na různých úrovních:  Vzájemná komunikace? Komunikace s vedoucími? Komunikace s ostatními službami? Komunikace se zaměstnanci sboru a církve? Komunikace s církví jako celkem? Komunikace s těmi, kterým se snaží sloužit?

10. Jak bude vypadat proces zpětné vazby a hodnocení?

Jak poznáme, zda se této službě daří? Kde získáme zpětnou vazbu? Jak se bude měřit úspěch?

11. Jak budeš duchovně pečovat o služební tým?

Jak zajistíme duchovní růst a zdraví týmu služby? Jaký je postup poskytování péče o členy týmu?

12. Jaká je naše vize růstu?

Jaká je naše vize růstu? Co je náš “sen” za dva roky? Jak musí naše služba na cestě k tomuto dvouletému "snu" vypadat za 1 rok? Jak budeme naši službu rozšiřovat?

Jak můžete nejlépe využít tento zdroj?

  1. Požádejte Ducha Svatého, aby vám dal moudrost a vhled, co z tohoto zdroje použít nebo aplikovat a jak. Pak to proveďte.
  2. Sdílejte tento zdroj s ostatními, o kterých si myslíte, že je toto povzbudí a vybaví.
  3. Přečtěte si tento zdroj s někým (partnerem, přáteli, týmem, studenty, pastorem) a diskutujte o tom.
  4. Použijte tento zdroj k přípravě jednoho nebo více zamyšlení, kázání, seminářů, workshopů nebo lekce pro skupinku vaší mládeže nebo církve.

Photo by Aaron Blanco Tejedor on Unsplash.

Doporučené čtení

Víš o dalších zdrojích pro službu?

Máš know-how vedení mládeže, které funguje? Znáš materiály, které stojí za to? Sdílej je s námi.
Všechny zdroje, které tady najdeš jsou přidány na doporučení dalších vedoucích. Tak se poděl o ty své a pomoz ostatním mládežím v jejich rozvoji.

Přidat zdroje