Praxologie
podcast

Praxologie

Does theology have a purpose beyond the academic world? Is it worth the time that I don't have?

Does theology have a purpose beyond the academic world? Is it worth the time that I don't have?This podcast is a collaboration between Josiah Venture and ForMission College. ForMission's vision is to encourage and equip Christians to transform the world through missional presence and action. The college is a learning community of the reflective practice, community engagement, leading-egde missional theology and participation in God's mission. Learn more at www.formission.org.ukJosiah Venture's vision is to see a movement of God among the youth of Central and Eastern Europe, which finds its home in the local church and transform society. Learn more at www.josiahventure.com Credits: Hosted by Sean Smith and Tyler Patty. Produced by Marek Dusek and Lara Patty. Music by Simon Termer.

--

Má teologie smysl mimo akademický svět? Stojí to za čas, který nemám? Tento podcast je výsledkem spolupráce mezi Josiah Venture a ForMission College. Vizí ForMission je povzbudit a vybavit křesťany k proměně světa prostřednictvím misijní přítomnosti a činnosti. Vysoká škola je učící se komunitou reflexní praxe, komunitní angažovanosti, vedoucí misijní teologie a účasti na Boží misi. Více se dozvíte na www.formission.org.uk Vizí Josiaha Venturea je vidět Boží hnutí mezi mládeží střední a východní Evropy, která nachází svůj domov v místní církvi a transformuje společnost. Více se dozvíte na www.josiahventure.com Poděkování: Moderuje Sean Smith a Tyler Patty. Produkce Marek Dušek a Lara Patty. Hudba Simon Termer.

Další podcasty

Víš o dalších zdrojích pro službu?

Máš know-how vedení mládeže, které funguje? Znáš materiály, které stojí za to? Sdílej je s námi.
Všechny zdroje, které tady najdeš jsou přidány na doporučení dalších vedoucích. Tak se poděl o ty své a pomoz ostatním mládežím v jejich rozvoji.

Přidat zdroje