13.7.2022

Proč padáme? | 2 min

“Proč padáme, pane? Abychom se naučili znovu se zvednout.”, vysvětluje starý Alfréd mladému Bruci Waynovi. Mám moc rád celou trilogii o Batmanovi natočenou Christopherem Nolanem, protože právě selhání je jedno z témat, které film řeší. Batman žádné superschopnosti nemá, a proto tu a tam selže.

Proč padáme? | 2 min

“Proč padáme, pane? Abychom se naučili znovu se zvednout.”, vysvětluje starý Alfréd mladému Bruci Waynovi. Mám moc rád celou trilogii o Batmanovi natočenou Christopherem Nolanem, protože právě selhání je jedno z témat, které film řeší. Batman žádné superschopnosti nemá, a proto tu a tam selže. 

Vedoucí mládeže také žádné superschopnosti nemá, i když by se mu občas hodily, a proto selhává také. 

Mám krásnou manželku, dva malé syny a jsem aktivně zapojený ve službě v našem sboru v Karviné. Několik let jsem také vedl mládež. To se rovná spoustě příležitostí pro selhání. Někdy to byly malé drobnosti, jindy jsem třeba narušil jinak fungující vztah. Má selhání mě často pohltily natolik, že jsem pochyboval o svých schopnostech vedoucího, manžela a teď i otce. Nechci, aby můj článek vyzněl nějak tragicky, ale takhle to možná mají i další lidé. Každý se se selháním vyrovnává po svém, ale vždycky to musí nějak udělat. 

Přestože to může znít šíleně, poslední dobou se učím vidět selhání jako možnost k růstu. Zároveň tak poznávám, jaký vlastně jsem. Bible není skoupá na příběhy o selháních – Abraham lhal, Jákob podváděl, Mojžíš zabil člověka, David spal s cizí ženou, Šalamoun uctíval pohanské božstva, Petr zapřel Ježíše. Žádná malá “selháníčka”. Přesto si tyto lidi Bůh použil. To mě upřímně velmi uklidňuje.

 

Jak se tedy naučit znovu se zvednout, k čemu nám selhání jsou dobré? 

Věřím, že jednou z důležitých vlastností vedoucího, i toho v mládeži, je pokora. Pokud ale nejsme schopni uvidět potřebu závislosti na Kristu a jeho milosti, právě skrze selhání, tendence k povýšenosti nebo pýše nás může rychle ovládnout. 

To, že se musíme se selháním vyrovnat, nás zároveň učí vytrvalosti. Selhání často předchází série (i špatných) rozhodnutí nebo událostí. Pokud jsme tyhle věci schopní pojmenovat, věřím, že potom dokážeme selhání neopakovat. Nebo alespoň ne tak často.

Naučit se zvedat nemusíme jenom sami. Komunita církve by měla být místem, které nám pomáhá se opět zvednout. Někdy to může být výzva, ale nebojte se sdílet s lidmi, kterým důvěřujete, vaše osobní selhání. 

Filmy o Batmanovi jsou stoprocentně zdrojem dobrých myšlenek a příkladů toho, jak se člověk vyrovnává se selháním. Bible to ale přece jen ukazuje lépe. Kniha Přísloví říká: Zbožný klesne třeba sedmkrát, ale vždy povstane; svévolník, ten se řítí do neštěstí. (Přísloví 24:16, SNC).

Jak můžete nejlépe využít tento zdroj?

  1. Požádejte Ducha Svatého, aby vám dal moudrost a vhled, co z tohoto zdroje použít a jak. Pak to proveďte.
  2. Sdílejte tento zdroj s ostatními, o kterých si myslíte, že je toto povzbudí a vybaví.
  3. Přečtěte si tento zdroj s někým (partnerem, přáteli, týmem, studenty, pastorem) a diskutujte o tom.
  4. Použijte tento zdroj k přípravě jednoho nebo více zamyšlení, kázání nebo lekce pro skupinku vaší mládeže nebo církve.

Photo by Mahdi Bafande on Unsplash

Doporučené čtení
No items found.

Doporučené čtení

No items found.

Víš o dalších zdrojích pro službu?

Máš know-how vedení mládeže, které funguje? Znáš materiály, které stojí za to? Sdílej je s námi.
Všechny zdroje, které tady najdeš jsou přidány na doporučení dalších vedoucích. Tak se poděl o ty své a pomoz ostatním mládežím v jejich rozvoji.

Přidat zdroje