Video

KAŽDÝ MUŽ BOJOVNÍKEM

Kurz KMB učí muže vstoupit do míst, kde mohou být vzděláváni Boží milostí. Zaměřuje se na každodenní život. Vybaví muže základními dovednostmi, které jim umožní chodit s Bohem a uspět v oblastech, kde to opravdu potřebují. Nejen občas, ale po celý život.

ŽIVOT JE BOJ, PÍSMO JE ZBROJ!
Stůjte tedy opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti, obuti k pohotové službě evangeliu pokoje a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého. Přijměte také přilbu spasení a meč Ducha, jímž je slovo Boží. Efezským 6:14-17

Proč učedníci?
Ježíš formoval skutečné, odvážné muže. Jeho učedníci byli opravdoví chlapi s rovnou páteří a silným charakterem. Milovali Pána a zemřeli za to, čemu věřili. Pomohli vytvořit křesťanský svět. Jak ale vychovat takové muže dnes?

Proč bojovníci?
Proč tolik křesťanských mužů v životě selhává? Protože většina z nich nikdy nebyla vycvičena a vybavena nezbytnými dovednostmi, aby mohli bojovat a zvítězit. Kdyby vojáci neabsolvovali základní výcvik, nikdo z nich by nepřežil první bitvu.

Kde muži bojují?
Toto jsou bitevní pole, kde muži tráví většinu života:

  • důsledné chození s Bohem
  • manželství a výchova dětí
  • práce a peníze
  • sex a morální čistota
  • těžké časy a naplnění života

JAK ZAČÍT KURZ KMB? TŘI SNADNÉ KROKY!

1. Krok: VIDEA

Podívejte se na tři úvodní videa

2. Krok: ŠKOLENÍ

3. Krok: START

  • založte vlastní skupinu
  • poskytnou vám všestrannou podporu

3 UČEBNICE - 27 LEKCÍ - 31 TÝDNŮ

Kniha 1

JAK CHODIT S BOHEM

9 lekcí, 9 týdnů.

Pomáhá nám zvládnout následující základní dovednosti učednictví:
Ztišení  (rozjímání nad Písmem),
Modlitbu a Zapamatování veršů (uvedení Slova do praxe). Tyto dovednosti jsou pak aplikovány na témata v dalších dvou knihách.  Účastníci kurzů proto musí začít knihou KMB 1.

Kniha 2

MANŽELSTVÍ A VÝCHOVA DĚTÍ

8 lekcí, až 12 týdnů.

Nabízí nám biblický náhled a praktickou pomoc v oblasti manželství a výchovy dětí.
Zvláštní důraz je kladen na výchovu náctiletých. Tyto lekce už hluboce ovlivnily životy desítek tisíc mužů a pomohly jim stát se lepšími manželi a otci.

Kniha 3

PENÍZE, SEX, PRÁCE, TĚŽKÉ ČASY, NAPLNĚNÍ ŽIVOTA

10 lekcí, 10 týdnů.

Zaměřuje se na aplikaci moudrosti Písma do oblasti peněz, sexu, morální čistoty, práce, zvládání těžkých časů a naplnění života. Hned po rodinné sféře jsou to oblasti, které nejvíce ovlivňují životy mužů a ve kterých potřebují zvítězit.

Kurz doplňuje:

YouTube KMB

Pořad Nahoru

Aplikace KMB

Facebook KMB

Autor série a hlavní vedoucí KMB: LONNIE BERGER


Tento kurz je výsledkem více než 30 let zkušeností s vedením učedníků, které autor, Lonnie Berger, nashromáždil jako člen mezinárodní křesťanské organizace The Navigators. Za tu dobu vedl k učednictví, mentoroval a školil tisíce mužů. V současnosti je globálním vedoucím TWR služby mužům.

KMB JE SLUŽBOU TWR VE SPOLUPRÁCI S THE NAVIGATORS. TWR je největší křesťanská mediální společnost světa. Hlásá evangelium slovem i obrazem ve 230 jazycích a 160 zemích.

Doporučená videa

No items found.

Víš o dalších zdrojích pro službu?

Máš know-how vedení mládeže, které funguje? Znáš materiály, které stojí za to? Sdílej je s námi.
Všechny zdroje, které tady najdeš jsou přidány na doporučení dalších vedoucích. Tak se poděl o ty své a pomoz ostatním mládežím v jejich rozvoji.

Přidat zdroje