Učednictví a transformace

1. Deset principů apoštolského zakládání sborů z devatenácté kapitoly knihy Skutků. autor: George O. Wood

2. Kráčet po cestě ke žni. autor: J .Don George

3. Naplnění velkého poslání skrze učednictví. autor: Andrew D. Templeton

4. Principy duchovního vedení odvozené z Pavlových pozdravů. autor: James D. Hernando

5. Křest v Duchu svatém: Ježíšův život a služba. autor: Edgar R. Lee

6. Ježíš, ten Pomazaný: náš vzor pro službu v nadpřirozené moci. autor: Tim Enloe

7. Velká pelagiánská hereze. autor: William P. Farley

8. Jednou spasen, navždy spasen - učí toto bible? autor: W. E. Nunnally, Ph.D. 

Více magazínů praktických letničních teologie ve formátu internetového časopisu.

Víš o dalších zdrojích pro službu?

Máš know-how vedení mládeže, které funguje? Znáš materiály, které stojí za to? Sdílej je s námi.
Všechny zdroje, které tady najdeš jsou přidány na doporučení dalších vedoucích. Tak se poděl o ty své a pomoz ostatním mládežím v jejich rozvoji.

Přidat zdroje