Evangelium v Pesachu – mesiánská hagada

Pesachový seder je strukturován kolem čtyř kalichů plodů vinné révy, které slouží jako základ. Každý pohár je pojmenován podle jednoho ze čtyř konkrétních zaslíbení, které Bůh dal Izraeli v Exodus 6:6–7. Každý pohár je tematicky spojen s jinou fází sederu.

  1. Pohár posvěcení
  2. Pohár morů
  3. Pohár vykoupení
  4. Pohár chvály

Víš o dalších zdrojích pro službu?

Máš know-how vedení mládeže, které funguje? Znáš materiály, které stojí za to? Sdílej je s námi.
Všechny zdroje, které tady najdeš jsou přidány na doporučení dalších vedoucích. Tak se poděl o ty své a pomoz ostatním mládežím v jejich rozvoji.

Přidat zdroje