Biblické skupinky – proč a jak? Příručka pro vedoucí a starší

Obsah


Jak používat tuto příručku
1 Úvod do služby ve skupinkách
1.1 Základní hodnoty a vyznání víry našeho sboru
1.2 Vize pro komunitu
1.3 Skupinky v našem sboru: Stručný přehled
2 Struktura skupinek
2.1 Struktura skupinek v našem sboru
2.2 Setkávání vedoucích skupinek
2.3 Jak rozhojnit počet skupinek a jejich vedoucích
2.4 Vodítka pro koordinátora: Návštěva a diagnostika skupinek
2.5 Popis práce vedoucích
2.6 Způsobilost skupinkového vedoucího, jeho zodpovědnosti
2.7 Školení vedoucích a pomoc pro ně
2.8 Formuláře a zprávy
3 Život skupinky
3.1 Program pro zdravé setkávání skupinky
3.2 Život skupinky
3.3 Stadia života skupinky
3.4 Jak rozvíjet loajálnost vůči skupince
3.5 Úloha dětí ve skupinkách
3.6 Uctívání ve skupinkách
3.7 Studium: Čtení a interpretace Bible
3.8 Studium: Jak používat studijní materiály a jak klást správné otázky
3.9 Společenství
3.10 Modlitba ve skupince
3.11 Misie: Přehled
3.12 Misie: Evangelizace
3.13 Jak řešit problémy: Běžné problémy
3.14 Jak řešit problémy: Jak se starat o ty, kdo se ze sboru vytrácejí
3.15 Jak řešit problémy: Jak pomáhat ztrápeným lidem a lidem obtížným
4 Pastorační péče
4.1 Podstata pastýřské činnosti
4.2 Změna podle Bible
4.3 Jak vyhodnocovat duchovní stav jednotlivců
4.4 Osobní evangelizace
4.5 Kdo je učedník
4.6 Plán pro učednictví
4.7 Osobní komunikace s Bohem
4.8 Duchovní dary a služba
4.9 Jak mají vedoucí řídit svůj čas a zvládat stres
4.10 Smíření: Jak uzdravovat šrámy ve vztazích
4.11 Pastorační péče o lidi, kteří se potýkají s pokušeními
4.12 Pastorační péče o lidi, kteří se potýkají se sebeobviňováním
4.13 Pastorační péče o lidi, kteří se potýkají se soužením
5 Přílohy
5.1 Materiály a zdroje pro skupinky
5.2 Doporučená literatura

Víš o dalších zdrojích pro službu?

Máš know-how vedení mládeže, které funguje? Znáš materiály, které stojí za to? Sdílej je s námi.
Všechny zdroje, které tady najdeš jsou přidány na doporučení dalších vedoucích. Tak se poděl o ty své a pomoz ostatním mládežím v jejich rozvoji.

Přidat zdroje