Mistrův plán zvěstování evangelia
1964

Mistrův plán zvěstování evangelia

Robert Coleman

Cokoli Ježíš řekl nebo udělal, bylo pevnou součástí jeho plánu. Všechno mělo svůj význam právě proto, že to vedlo k naplnění celkového záměru jeho života – zachránit svět Bohu. Tato vize ho neustále provázela a dávala směr jeho krokům. Ježíš ani na okamžik neztratil z očí svůj cíl…

Autor nám ve své práci předkládá stejný model zvěstování evangelia, který kdysi se svými učedníky uplatňoval i sám Ježíš. Robert E. Coleman v této prakticky zaměřené studii postupně odhalí důležitost jednotlivých kroků, kterými bylo:

  • vyvolení
  • společenství
  • posvěcení
  • sdílení
  • příklad
  • pověření
  • dohled
  • a výsledky

Doporučené knihy

No items found.

Víš o dalších zdrojích pro službu?

Máš know-how vedení mládeže, které funguje? Znáš materiály, které stojí za to? Sdílej je s námi.
Všechny zdroje, které tady najdeš jsou přidány na doporučení dalších vedoucích. Tak se poděl o ty své a pomoz ostatním mládežím v jejich rozvoji.

Přidat zdroje