Jak lépe kázat
2011

Jak lépe kázat

John Garlock

Kniha zkušeného kazatele Johna Garlocka je psána tak, aby v ní našel něco pro sebe každý, kdo vykládá Boží slovo. Zdůrazňuje, že kázání nemá svůj zdroj v lidské fantazii, ale je výkladem biblického textu a zároveň vyhlíží moc Ducha svatého. Kniha vtipně ukazuje na nedostatky soudobých kazatelů a zároveň motivuje čtenáře k práci na sobě samých. Začátečník i zkušený zvěstovatel ocení praktické rady pro přípravu kázání, dobrou komunikaci, práci s hlasem či použití vizuálních pomůcek. Knížku doporučuji všem, kteří dnes chtějí zvěstovat Boží poselství věrně a autenticky. - ThDr. Pavel Černý, Th.D., vedoucí katedry praktické teologie, Evangelikální teologický seminář.

John Garlock (1924-2003) byl kazatelem a biblickým učitelem. Vedl několik biblických škol, mimo jiné byl rektorem South African Bible Institute v jihoafrickém Johannesburgu a ředitelem Christ for the Nations Institute v Dallasu. Napsal několik knih věnovaných Bibli a jejímu výkladu.Jako kazatel a učitel navštívil více než čtyřicet zemí a svou službou ovlivnil životy tisíců lidí. Dvakrát vyučoval také v České republice. Se svou ženou Ruthanne, známou autorkou knih o modlitbě, vychoval tři děti.

Brož., 77 str. 116 Kč

Photo by Chase Kennedy on Unsplash

Doporučené knihy

Víš o dalších zdrojích pro službu?

Máš know-how vedení mládeže, které funguje? Znáš materiály, které stojí za to? Sdílej je s námi.
Všechny zdroje, které tady najdeš jsou přidány na doporučení dalších vedoucích. Tak se poděl o ty své a pomoz ostatním mládežím v jejich rozvoji.

Přidat zdroje