Podobenství o ztracené ovci

Podobenství o ztracené ovci

Jiří Bukovský

Bible je kniha, která více než kterákoli jiná ovlivnila západní civilizaci a kterou denně otvírají miliony lidí, aby v ní hledali poznání Boha a moudrost pro život.

Jak ale této staré a složité knize rozumět?

Předkládaná učebnice vznikla jako materiál ke kurzu biblické interpretace, který se vyučuje na Evangelikálním teologickém semináři v Praze.

Na příkladu Ježíšova podobenství o ztracené ovci v Lukášově evangeliu provází čtenáře jednotlivými kroky, které jsou důležité pro pochopení biblického textu v dobovém a literárním kontextu.

Učí jej klást si nad textem správné otázky a hledat na ně odpovědi. Pomáhá odhalovat strukturu textu, kontext, význam slov, dobové a intertextuální souvislosti. Dává základy práce s překlady. Počítá přitom s českým čtenářem, který nepracuje s textem v originálním jazyce a má k ruce pouze běžně dostupné pomůcky.

Doporučené brožury

No items found.

Víš o dalších zdrojích pro službu?

Máš know-how vedení mládeže, které funguje? Znáš materiály, které stojí za to? Sdílej je s námi.
Všechny zdroje, které tady najdeš jsou přidány na doporučení dalších vedoucích. Tak se poděl o ty své a pomoz ostatním mládežím v jejich rozvoji.

Přidat zdroje