19.1.2016

Jak studovat pasáž z bible | 2 min

Kontextové otázky, strukturní otázky, a aplikace.

Jak studovat pasáž z bible | 2 min

Pasáž: ________________

Postřehy: Co se tady říká?

Kontextové otázky
 1. Jakou doslovnou formu tato pasáž využívá?

 2. Jaké je celkové sdělení této knihy, a jak do něj tato pasáž zapadá? 
 1. Co tuto pasáž předchází? Co následuje?

Strukturní otázky
 1. Ptá se autor na nějaké otázky? Poskytuje nějaké odpovědi? 
 1. Má tato pasáž nějaké vyvrcholení?

 2. Obsahuje klíčový výraz nebo slovo?

 3. Jaká spojující slova jsou v pasáži využitá? Jaké myšlenky spojují?

 4. Jaká slovesa tady popisují akci?

Interpretace: Co to znamená?

Pokračování Sdělení – Zákon souladu
 1. Co o tématu, o kterém tato pasáž mluví, vyučuje Bible?

 2. Mluví o tomto tématu pasáž jasně? Existuje jiná, která by o něm mluvila zřetelněji?  
 1. Snaží se tato pasáž vyučovat Pravdu nebo jen zaznamenat událost? 

Kontext materiálu: Když se podíváš na své postřehy ke kontextu této pasáže (sekce II, B nahoře), jak napomáhají k výkladu pasáže?

Obvyklý význam
 1. Ve zkratce shrň učení této pasáže s tím, že má přirozený, normální význam.

 2. Jaké problémy, otázky, termíny nebo učení jsou těžké k pochopení?

Spojení s Evangeliem
 1. Na jakou (lidskou) potřebu tato pasáž poukazuje?

 2. Jak ji Bůh naplňuje svou milostí?

 3. Jak bychom měli žít ve světle Boží milosti?


Aplikace: Jaký to má dopad? (2 Tim. 3:16-17): Pamatovat, Věřit, i Dělat nebo Přestat S Božími pomocí.

 1. Jak/co/koho vyučuje? Je tady učení, ze kterého by se mělo vzít ponaučení, nebo které by se mělo následovat?

 2. Jak/co/koho usvědčuje: Sděluje tato pasáž nějaké kárání, které by se mělo poslechnout nebo na které by se měl brát ohled?

 3. Jak/co/koho napravuje: Je tady náprava, které bychom si měli všimnout?

 4. Jak/co/koho vychovává: Jakým způsobem nás pasáž cvičí k tomu, abychom se přiblížili spravedlnosti?
   

Implementace: Co musím změnit?

Jak můžete nejlépe využít tento zdroj?

 1. Požádejte Ducha Svatého, aby vám dal moudrost a vhled, co z tohoto zdroje použít a jak. Pak to proveďte.
 2. Sdílejte tento zdroj s ostatními, o kterých si myslíte, že je toto povzbudí a vybaví.
 3. Přečtěte si tento zdroj s někým (partnerem, přáteli, týmem, studenty, pastorem) a diskutujte o tom.
 4. Použijte tento zdroj k přípravě jednoho nebo více zamyšlení, kázání, seminářů, workshopů nebo lekce pro skupinku vaší mládeže nebo církve.

Doporučené čtení

No items found.

Víš o dalších zdrojích pro službu?

Máš know-how vedení mládeže, které funguje? Znáš materiály, které stojí za to? Sdílej je s námi.
Všechny zdroje, které tady najdeš jsou přidány na doporučení dalších vedoucích. Tak se poděl o ty své a pomoz ostatním mládežím v jejich rozvoji.

Přidat zdroje