13.5.2024

Bright Sky

Domácí násilí není nikdy vaše vina. Nejste na to sami. Vyhledat pomoc. Bright Sky je bezpečná a snadno použitelná mobilní aplikace a tato webová stránka, která nabízí praktickou podporu a informace, jak reagovat na domácí násilí. Slouží každému, kdo se cítí touto problematikou ohrožený, aby dokázal svou situaci správně zhodnotit a našel bezpečnou cestu k pomoci.

Bright Sky

Domácí násilí není nikdy vaše vina

Nejste na to sami

Vyhledat pomoc

Bright Sky je bezpečná a snadno použitelná mobilní aplikace a tato webová stránka, která nabízí praktickou podporu a informace, jak reagovat na domácí násilí.

Slouží každému, kdo se cítí touto problematikou ohrožený, aby dokázal svou situaci správně zhodnotit a našel bezpečnou cestu k pomoci.

Telefonní linky pomoci

Je to domácí násilí?

Jsem v ohrožení?

Těchto 12 otázek jsme zvolili proto, že odpovídají našim poznatkům o projevech domácího násilí. S jejich pomocí si můžete ověřit, zda se domácí násilí týká i vás, a rozhodnout se co dál.

Dotazník vám nezabere víc než 3 minuty. Zvolte ‘Upřesnit otázku’ pro tipy a pomoc.

Víc než jedna osoba?

Naše otázky jsou zjednodušeně formulované tak, jako by se domácí násilí týkalo jen jedné osoby. Ale pokud je ve vašem případě ohroženo více osob, odpovídejte i za ně.

Jsem v ohrožení?

Formy násilí

Domácí násilí

Domácí násilí zahrnuje veškeré akty fyzického, sexuálního, psychického, ekonomického či dalších forem násilí, k němuž dochází v rodině nebo domácnosti anebo mezi bývalými či stávajícími manželi, partnery či osobami blízkými.

Kontrolující chování

Kontrolující chování zahrnuje mnoho způsobů jednání, jejichž cílem je, aby se druhá osoba stala podřízenou a/nebo závislou. Toho může být docíleno izolováním oběti od okolí a možných zdrojů podpory, využíváním jejích zdrojů a kapacit k osobnímu prospěchu, omezováním prostředků potřebných pro nezávislost a odchod, a ovládání každodenního života.

Zneužití moci

Toto chování zahrnuje napadení, vyhrožování, ponižování nebo jiné násilí, jehož cílem je poškodit, potrestat nebo zastrašit oběť, která se proti své vůli podvolí chování násilné osoby.

Rady a pomoc

Online bezpečí

Moderní technologie, jako jsou chytré telefony, tablety, emaily a sociální sítě, přináší nové způsoby, jak může docházet k domácímu násilí nebo stalkingu. Násilné osoby se mohou snažit zvýšit svou kontrolu nad obětí online obtěžováním, nebo zasíláním výhrůžných či zastrašujících zpráv.

Násilné osoby také mohou využívat digitální technologie k tomu, aby prostřednictvím sociálních sítí nebo pomocí nainstalovaného spyware sledovaly, kde se nacházíte.

Jakoukoli formu násilí včetně online zneužívání můžete dokumentovat prostřednictvím funkce Můj deník. To vám může pomoci, pokud se následně rozhodnete konzultovat svou situaci s právníkem nebo policií.

Následující tipy vám mohou pomoci identifikovat některé klíčové oblasti, v nichž můžete být v online prostoru zranitelní. Dozvíte se zde také, jak zvýšit své bezpečí v online prostoru.

Bright Sky App

Photo by Claudia Wolff on Unsplash

Doporučené čtení
No items found.

Doporučené čtení

No items found.

Víš o dalších zdrojích pro službu?

Máš know-how vedení mládeže, které funguje? Znáš materiály, které stojí za to? Sdílej je s námi.
Všechny zdroje, které tady najdeš jsou přidány na doporučení dalších vedoucích. Tak se poděl o ty své a pomoz ostatním mládežím v jejich rozvoji.

Přidat zdroje