21.10.2019

3 Tipy pro kázání mládeži | 2 min

Tři praktické tipy, jak si připravit kázání mládeži.

3 Tipy pro kázání mládeži | 2 min

Znám ten pocit dobře. Po dlouhé přípravě předstoupím před mladé lidi se slovem které změní lidské životy navždy. Při sestoupení z pódia mám ale jen jednu myšlenku na mysli: “Doufám, že to kázání k něčemu bylo.”

Setkáváte se s prázdnými pohledy když se otevře Boží slovo?

V Židům čteme že “Boží slovo je živé, mocné a ostřejší než každý dvojsečný meč. Proniká … až do srdce, kde zkoumá jeho myšlenky a úmysly” (Ž. 4:12). Když Bůh promluví, znamená to něco mocného. Ale hned v další kapitole bere autor v ůvahu duchovní vyspělost těch, ke kterým píše (Ž. 5:11-14). Ví, že s nimi bude muset trochu zapracovat.

Jak tedy můžeme předat Boží slovo takovým způsobem, že to promění životy mladých? Mám tři tipy.

1. Vytvoř napětí

První minuty kázání jsou nejklíčovější pro upoutání pozornosti. V úvodu musíme přesvědčit naše posluchače, že bude stát za to nás poslouchat.

Nestačí, ale jen pustit nějaké video z YouTube. Mladí lidé hledají víc než zábavu. Ale jít hned do hloubky teologie taky nebude efektivní. Klíčem je reagovat na jejich reálné potřeby, otevřit otázky které by se neodvážili vyslovit sami, vytvořit napětí u kterého si řeknou, “musím zjistit, kam toto vede.”

Pro ilustraci, podívejte se na to, jak jsem začal tento článek. Podělil jsem se o zkušenost z vlastního života, a vyzdvihl jsem problém. Nakonec jsem položil otázku, a tím jsem dal výzvu: pojďme společně přijít na řešení.

2. Sděl hloubku srozumitelně

Dobrý úvod ale sám o sobě nestačí. Dobrý obsah je nezbytný. To je ten pokrm co lidi opravdu nasytí. Ale co ale znamená mít dobrý obsah? Přemýšlejte o svém stylu kázání nebo vyučování. Kam byste zapadli na této škále mezi hloubkou a srozumitelností?

Často takhle přemýšlíme. “Abych měl hluboké kázání, tak to prostě bude pro některé těžké na porozumění.” Nebo “když mluvím do normálního života, tak tu Bible můžu trochu opomíjet.” Ale toto je falešný dualismus. Existuje lepší cesta.

Sdělit hloubku srozumitelně je naším cílem. To znamená, že při přípravě bereme studium Bible vážně. Nebojme se ponořit hluboko do příběhů a poselství Písma. Tam je náš zdroj života. Přitom musíme taky brát vážně studium naší cílové skupiny. Měli bychom znát kontext našich studentů: to jak přemýšlí, to jak mluví, to čím prochází. Určitě bude potřeba vysvětlit věci trochu jinak než na co jsme zvyklí. Musíme dát tyto dvě věci dohromady: hloubku i srozumitelnost.

3. Měj jednu hlavní myšlenku

Občas doma vařím, a moc mě to baví. V kuchyni mám kolem sebe tolik zajímavých ingrediencí, úžasných koření, a různých pomocných nástrojí (jako pánev nebo mixér). Moje manželka by ale byla velmi zklamaná kdybych přenesl všechno z kuchyně na stůl a zavolal, “večeře!” Mou povinností jako kuchař je využít všechno v kuchyni a přenést na stůl pokrm který bude chutnat dobře, vypadat dobře, a hlavně nasytí mou rodinu.

Při kázání je to stejné. Je nemožné říct všechno co by se dalo říct na dané téma nebo danou pasáž. Ale to je v pořádku! Naší povinností je předat Boží slovo takovým způsobem, že to je jasné, má něco do sebe, a hlavně lidi nasytí. K tomu nám pomůže výzva: měj jednu hlavní myšlenku.

Hlavní myšlenka by měla být odvozena z hlavní myšlenky biblického textu, ale formulována způsobem který je stravitelný pro naše posluchače. Stačí jedna věta: věta které se mohou mladí chopit. Představ si talíř s jídlem, ne celý stůl chaosu. Měj jednu hlavní myšlenku, a Bůh se postará o ostatní.

Jak můžete nejlépe využít tento zdroj?

  1. Požádejte Ducha Svatého, aby vám dal moudrost a vhled, co z tohoto zdroje použít a jak. Pak to proveďte.
  2. Sdílejte tento zdroj s ostatními, o kterých si myslíte, že je toto povzbudí a vybaví.
  3. Přečtěte si tento zdroj s někým (partnerem, přáteli, týmem, studenty, pastorem) a diskutujte o tom.
  4. Použijte tento zdroj k přípravě jednoho nebo více zamyšlení, kázání, seminářů, workshopů nebo lekce pro skupinku vaší mládeže nebo církve.

Zdroj: leaderxpress.cz

Doporučené čtení
No items found.

Doporučené čtení

No items found.

Víš o dalších zdrojích pro službu?

Máš know-how vedení mládeže, které funguje? Znáš materiály, které stojí za to? Sdílej je s námi.
Všechny zdroje, které tady najdeš jsou přidány na doporučení dalších vedoucích. Tak se poděl o ty své a pomoz ostatním mládežím v jejich rozvoji.

Přidat zdroje